Verbonden

De verbonden staan in voor de dienstverlening. Er is altijd een ACV-dienstencentrum in je buurt waar je terecht kan met je vragen.

Regionaal georganiseerd

Als lid van het ACV ben je lid van een verbond én van een beroepscentrale. Je woonplaats bepaalt bij welk verbond je hoort. De verbonden staan in voor de dienstverlening en interprofessionele werking.  De verbonden zijn regionaal georganiseerd:

ACV-dienstencentrum

De verbonden staan in voor de organisatie van de dienstencentra. Je vindt zeker een van onze 150 ACV-dienstencentra dicht bij jou in de buurt.

In de dienstencentra van je verbond kan je terecht met al je vragen over:

  • werkloosheid
  • uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen
  • juridische bijstand
  • kinderbijslag, pensioen, studiebeurzen, faillissementen, …

Lees meer over de ACV-dienstverlening

Interprofessionele werking

Daarnaast zorgen de ACV-verbonden onder meer ook voor:

  • aanpak van problemen in je streek (lokale werkgelegenheid, huisvesting, milieu, kansarmoede)
  • doelgroepenwerking (werkzoekenden, vrouwen, jongeren)
  • de werking van de plaatselijke ACV-afdelingen
  • syndicale vorming
  • collectieve belangenbehartiging

 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.