Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vlaams Regionaal Comité

Het Vlaams Regionaal Comité (VRC) en de VRC-Raad beslissen over gewestelijke materie en gemeenschapsaangelegenheden.

Binnen het ACV bestaat het Vlaams Regionaal Comité (VRC) naast een Waals Regionaal Comité en een Brussels Regionaal Comité. Het VRC wordt ook wel het Vlaams ACV genoemd.

Het VRC kent drie bestuursniveaus:

  • Het congres komt om de 4 jaar bijeen om de krachtlijnen en de werkpunten vast te leggen voor de komende jaren.
  • De raad komt minstens 2 keer per werkjaar bijeen en bepaalt de basisopstelling voor de belangrijke dossiers. De VRC-Raad telt 50 leden van de Vlaamse gewestelijke verbonden en 50 van de beroepscentrales. Ze discussiëren over beleidsthema’s waarvoor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest bevoegd zijn. 
  • Het bureau is de instantie die het beleid waarneemt.

Er zijn een aantal werkgroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep ‘gezin en arbeid’ en de werkgroep 'mobiliteit'.

Het VRC is ook vertegenwoordigd in andere instellingen en instanties, zoals in de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

VRC-congres 2022

Op 7 en 8 september 2022 kwamen we samen voor het 2-jaarlijkse Vlaams ACV-congres. 💚 Bijna 500 ACV-militanten uit alle sectoren en uit alle hoeken van Vlaanderen bogen zich over de vraag hoe we 'Ruimte voor elkaar' kunnen maken. Hoe kunnen we de samenleving en Vlaanderen beter maken?  

Benieuwd naar de resultaten? Check  VRC-site Op-tocht 2023