Vlaams Regionaal Comité

Het Vlaams Regionaal Comité (VRC) en de VRC-Raad beslissen over gewestelijke materie en gemeenschapsaangelegenheden.

Binnen het ACV bestaat het Vlaams Regionaal Comité (VRC) naast een Waals Regionaal Comité en een Brussels Regionaal Comité. Het VRC wordt ook wel het Vlaams ACV genoemd.

Het VRC kent drie bestuursniveaus:

  • Het congres komt om de 4 jaar bijeen om de krachtlijnen en de werkpunten vast te leggen voor de komende jaren.
  • De raad komt minstens 2 keer per werkjaar bijeen en bepaalt de basisopstelling voor de belangrijke dossiers. De VRC-Raad telt 50 leden van de Vlaamse gewestelijke verbonden en 50 van de beroepscentrales. Ze discussiëren over beleidsthema’s waarvoor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest bevoegd zijn. 
  • Het bureau is de instantie die het beleid waarneemt.

Er zijn een aantal werkgroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep ‘gezin en arbeid’ en de werkgroep 'mobiliteit'.

Het VRC is ook vertegenwoordigd in andere instellingen en instanties, zoals in de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.