Brussels Regionaal Comité

Het Brussels Regionaal Comité (BRC) volgt gewestelijke materie en gemeenschapsaangelegenheden op.

Het Brussels Regionaal Comité (BRC) is de gesprekspartner van de politieke overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast de andere sociale, werknemers- en werkgeverspartners. 

De 72 leden komen 4 maal per jaar samen. Het bureau, met 14 leden, vergadert om de maand. 

Het BRC vervult een dubbele taak:

  • Het verdedigt leden in dossiers in verband met gewestelijke bevoegdheden (werkgelegenheid, opleiding, economie ...).
  • Het verzekert de interne vakbondswerking voor deze materie op het niveau van de lokale afdelingen en van specifieke groepen zoals werkzoekenden en jongeren. 

Het BRC verleent een mandaat aan en volgt zijn vertegenwoordigers op in de Economische en Sociale Raad, het beheerscomité van Orbem en Actiris, Bruxelles-Formation, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij of Milieuraad en in andere instanties waarin gewestelijke sociale gesprekspartners zetelen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.