Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Brussels Regionaal Comité

Het Brussels Regionaal Comité (BRC) volgt gewestelijke materie en gemeenschapsaangelegenheden op.

Het Brussels Regionaal Comité (BRC) is de gesprekspartner van de politieke overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast de andere sociale, werknemers- en werkgeverspartners. 

De 72 leden komen 4 maal per jaar samen. Het bureau, met 14 leden, vergadert om de maand. 

Het BRC vervult een dubbele taak:

  • Het verdedigt leden in dossiers in verband met gewestelijke bevoegdheden (werkgelegenheid, opleiding, economie ...).
  • Het verzekert de interne vakbondswerking voor deze materie op het niveau van de lokale afdelingen en van specifieke groepen zoals werkzoekenden en jongeren. 

Het BRC verleent een mandaat aan en volgt zijn vertegenwoordigers op in de Economische en Sociale Raad, het beheerscomité van Orbem en Actiris, Bruxelles-Formation, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij of Milieuraad en in andere instanties waarin gewestelijke sociale gesprekspartners zetelen.

Brussels Regionaal Congres 2022: strijd tegen de digitale kloof!

Tijdens het Brussels Regionaal congres in september 2022 nam het BRC op voorstel van Brusselse militanten een resolutie aan over de toegang tot dienstverlening voor alle burgers. De coronacrisis versnelde en versterkte de digitalisering van de dienstverlening. Maar dat betekent ook dat de sluiting van de essentiële loketten niet voor iedereen werd gecompenseerd door toegankelijke en efficiënte online dienstverlening. Dat komt omdat de digitale kloof soms nog té groot is voor sommige mensen.

Daarom vraagt het ACV Brussel in zijn congres om te blijven zorgen voor reële en fysieke toegankelijkheid voor wie dat vraagt en dat de strijd tegen de digitale kloof wordt opgevoerd. Onlangs heeft de Brusselse regering ter raadpleging van de sociale partners (vakbonden en werkgevers) een ontwerp van ordonnantie voorgelegd. Dat ontwerp biedt een kader voor de digitalisering van openbare en maatschappelijke diensten. Het verenigingsleven heeft zijn vrees geuit voor de ongewenste effecten van dit ontwerp.

Het ACV Brussel heeft de standpunten van zijn congres weergegeven in de verschillende adviezen die het over dit onderwerp heeft helpen opstellen. Je kan het advies van de sociale partners raadplegen op de website van Brupartners. We vragen de regering hiermee rekening te houden bij de aanpassingen die ze nog in haar tekst zal doorvoeren! 

Speciale Vakbeweging: het Brussels Regionaal Congres 2022

Op 29 september 2022 vond de derde editie van het Brussels Regionaal Congres (BRC) plaats, met als baseline 'Brussel uitdagen'.

Herbeleef dit congres in deze speciale Vakbeweging!