Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Centrales

De sector waarin je werkt bepaalt bij welke centrale je aangesloten bent. Je krijgt er dienstverlening en informatie op sector- en bedrijfsniveau.

Op sector- en bedrijfsniveau

Het ACV bestaat uit verschillende beroepscentrales en provinciale verbonden. De sector waarin je werkt bepaalt bij welke beroepscentrale je aangesloten bent.

Je rechtstreekse contactpersoon op je werkplek is de vakbondsafgevaardigde van de beroepscentrale die in jouw sector actief is. Je kan bij hem of haar terecht voor vragen of problemen die specifiek zijn voor je onderneming of sector. En natuurlijk waakt hij/zij erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt.  

Beroepscentrales van het ACV

  • ACVBIE (ACV bouw - industrie & energie)  verdedigt de belangen van arbeiders en bedienden die werkzaam zijn in de bouw, industrie, chemie en energie.  Het gaat om werknemers in beschutte en sociale werkplaatsen, de betonindustrie, de bouwsector, cementindustrie, in sectoren van ceramiek, chemie, gas en elektriciteit, glasnijverheid, grafische sectoren, groeven en kalk, groothandel en verdelers van geneesmiddelen, houtnijverheid, leder, papier, petroleum, steenbakkerijen, stoffering en houtbewerking.
  • ACV-CSC METEA verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal-, machine- en elektrische bouw, van elektriciens, koetswerk, metaalhandel, de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en bijbehorende sectoren zoals jute, recuperatie van kleding, breiwerk, vlas, ververij, ... en van werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren.  
  • ACV-Transcom verdedigt de belangen van het personeel in de transport- en communicatiesectoren (NMBS, bpost, Proximus, The Brussels Airport Company en Belgocontrol, Thomas Cook en TUI Fly, VRT, FOD Mobiliteit, het loodswezen, de havens, goederenvervoer, verhuis, taxi's, binnenscheepvaart, ...), de culturele sector en diamantsector.  
  • ACV Voeding en Diensten verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in talrijke sectoren : de voedingsindustrie en -handel, de schoonmaak en afvalrecuperatie, de groene sectoren (landbouw, tuinbouw,...), maar ook het vrij onderwijs. Ook de werknemers (bedienden en arbeiders) van de horeca,  de dienstencheques, de bewaking en het beheer van gebouwen kunnen rekenen op de ondersteuning van ACV Voeding en Diensten.  

    ACV Sporta verdedigt de belangen van alle sporters (beroeps- en amateursporters).  
  • ACV Openbare Diensten verdedigt de belangen van de personeelsleden van provincie, stad en gemeente, intercommunales,  OCMW's, openbare ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, parastatalen, ministeries (federale, Vlaamse, Brusselse en andere deelregeringen), wetenschappelijke instellingen, universiteiten, stads- en streekvervoer (De Lijn - MIVB) alsook autobus- en autocarbedrijven, openbare nutsbedrijven (drinkwatermaatschappijen, havenbedrijven, ...), politie, gevangenissen, hoven en rechtbanken, het leger, ...
  • COC  (Christelijke Onderwijs Centrale) verdedigt de belangen van alle personeelsleden in het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger onderwijs (buiten de universiteit), het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding  in alle netten en het kleuter- en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het gemeenschapsonderwijs.
  • COV (Christelijk Onderwijsverbond) verdedigt de belangen van het personeel in de gesubsidieerde vrije en officiële kleuter-, lagere en basisscholen (buitengewoon en gewoon onderwijs), de pedagogische begeleidingsdiensten en de gemeenschapsinspectie.  
  • ACV Puls verdedigt de belangen van bedienden, kaderleden in de privésector en alle werknemers uit de non-profit.