Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Je loopbaan onderbreken

©Shutterstock

Veel personeelsleden in de openbare sector hebben de mogelijkheid om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of om hun prestaties te verminderen. Daarvoor bestaan er verschillende formules, ook wel de thematische verloven genoemd. De verloven zijn meestal beperkt in de tijd en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om ze te kunnen opnemen. In sommige gevallen kan je een uitkering krijgen ter compensatie van het inkomensverlies. 

Thematische verloven

Een aantal bijzondere zorgverloven kan je in zeer specifieke situaties opnemen: de thematische verloven. Meer informatie over de verschillende verloven vind je via deze links:

PC Vlaamse overheid

Zorgkrediet

Op 2 september 2016 kwam het Vlaams zorgkrediet in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector.  

Alle vormen van loopbaanonderbreking die vóór 2 september 2016 zijn gestart, vallen onder de oude regelgeving en moeten bij RVA aangevraagd worden. Voor lopende dossiers (aanvang voor 2 september 2016 en die daarna doorlopen) wijzigt er niets. De thematische loopbaanonderbrekingen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en moeten dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.   

Wie komt in aanmerking zorgkrediet?

Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid en haar diensten – contractueel en statutair - komen in aanmerking voor het zorgkrediet. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • Personeelsleden op proef hebben geen recht op een voltijdse onderbreking van de loopbaan
 • Voor personeelsleden met een vervangingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, is de volledige onderbreking van de loopbaan een gunst in plaats van een recht
 • Een contractueel personeelslid moet minstens drie vierde werken om recht te hebben op een vermindering tot de helft van een voltijdse betrekking
 • Personeelsleden die behoren tot het top- en middenkader kunnen geen gebruik maken van het zorgkrediet

Welke reden moet ik hebben om zorgkrediet op te nemen?

 • Ik zorg voor een kind tot en met 12 jaar
  • Eigen kind, adoptiekind, pleegkind of kind van je officiële partner*
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Ik zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
  • Personen waarmee je samenwoont, bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van jou of van je partner*
  • Elke ziekte of medische ingreep die door de arts als "zwaar" wordt beschouwd
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Ik verleen palliatieve zorgen
  • Bijstand aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase
  • Op te nemen in periodes van minimaal één en maximaal drie opeenvolgende maanden
 • Ik zorg voor een kind met een beperking
  • Een kind dat voor tenminste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • Of een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler één van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de kinderbijslag
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Ik volg een opleiding
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden

Hoe lang kan ik zorgkrediet opnemen?
Je kan zorgkrediet opnemen voor:

 • minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden, verlengbaar tot 18 maanden als je je loopbaan volledig onderbreekt
 • 36 maanden als je halftijds werkt
 • 90 maanden als je 1/5e werkt. 

Hoe doe ik een aanvraag?
In eerste instantie doe je een aanvraag bij je werkgever. 
Je vraagt een uitkering aan bij het departement voor Werk en Sociale Economie (maximaal zes maanden voor de start van de periode van zorgkrediet tot twee maanden erna).

 • Online
 • Schriftelijk: Stuur je aanvraagformulier naar
  Departement WSE
  t.a.v. Dienst Vlaams Zorgkrediet
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

Heeft het zorgkrediet een invloed op mijn vakantiedagen? 
Ja. Je jaarlijkse vakantiedagen hangen af van hoeveel je werkt. Als je in het kader van het zorgkrediet minder werkt, heb je ook recht op minder verlof. 

Meer info
Meer weten over het zorgkrediet? Bekijk de brochure.

 

Deeltijds werken

Naast het zorgkrediet, kan je als personeelslid van de Vlaamse overheid ook deeltijds werken. Je hebt recht op 60 maanden verlof voor deeltijdse prestaties. Daarna kan je nog deeltijds werken als gunst. 

Vanaf 55 jaar heb je recht op deeltijdse prestaties (ook al heb je eerder gebruik gemaakt van je recht op 60 maanden). 

Je kan voor 90%, 80%, 70%, 60% of 50% van de normale werkduur werken. 

Loon
Je wordt uitbetaald in verhouding met de tijd die je effectief werkte. Daarbovenop krijgen bepaalde personeelsleden een bonus:

 • personeelsleden die 60 jaar zijn of ouder
 • gedurende vijf jaar voor wie
  • een kind met een beperking ten laste heeft
  • als éénoudergezin minstens één kind jonger dan 15 jaar ten laste heeft
  • mantelzorg verleent aan een inwonend gezins- of familielid in de eerste of tweede graad
De bonus hangt af van hoeveel je verdient:
 • jaarloon < € 35 000: 20% van het loonverlies
 • € 35 000 < jaarloon < € 37 000: 15% van het loonverlies
 • jaarloon > € 37 000: geen bonus
Als je vóór 2018 al gestart bent met deeltijds werken, dan val je nog onder de vroegere reglementering.

Meer weten? 

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.