Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krachtlijnen COC 4D-congres 2023

Het COC 4D-congres van 2023 keurde tien krachtlijnen met bijhorende actiepunten goed. Ze bepalen de koers die COC de komende jaren zal varen rond digitalisering.

Klik op een van de krachtlijnen om de volledige tekst en de bijhorende actiepunten te lezen. De volledige congresbundel vind je hier.

  1. Human first, not digital first: digitalisering moet ten dienste staan van vormend onderwijs.

  2. Onderwijspersoneelsleden hebben recht op tijd en ruimte om met elkaar en met de lerenden school te maken. Daarin speelt fysieke nabijheid een belangrijke rol. Digitalisering van het onderwijs mag die fysieke menselijke interactie niet in het gedrang brengen.

  3. Van samenspraak via inspraak tot afspraak: het onderwijspersoneel heeft recht op overleg en inspraak bij het nemen van de pedagogische, didactische en organisatorische beslissingen inzake digitalisering.

  4. Om als volwaardige partner te kunnen deelnemen aan het voornoemde overleg heeft het onderwijspersoneel recht op volledige, duidelijke, begrijpelijke, transparante, objectieve en correcte informatie over elke digitale vernieuwing.

  5. De professionele autonomie van het onderwijspersoneel en de reële keuzevrijheid van onderwijsinstellingen inzake digitale leermiddelen en platformen mogen niet bedreigd worden door de voortschrijdende commercialisering van de digitalisering van het onderwijs.

  6. Alle onderwijspersoneelsleden hebben recht op de individuele digitale uitrusting die noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun kerntaken en opdrachten. Deze uitrusting wordt ter beschikking gesteld door de werkgever.

  7. Alle onderwijspersoneelsleden hebben gedurende hun hele loopbaan recht op een professionaliseringstraject over digitalisering, bekostigd door de werkgever en uitgetekend in functie van het uitvoeren van hun kerntaken en opdrachten.

  8. Onderwijspersoneel heeft recht op een veilige digitale werkruimte, waarin de bestaande regelgeving op privacy- en databescherming duidelijk gerespecteerd wordt.

  9. Digitalisering mag op geen enkele manier het welzijn van onderwijspersoneelsleden in het gedrang brengen.

  10. Artificiële intelligentie (AI) kan in het onderwijs alleen ingezet worden na onderhandeling met de betrokken onderwijspersoneelsleden, mits duidelijke communicatie over de werking ervan(verzamelen, verwerken en analyseren van data en de daarbij gehanteerde algoritmes)en steeds volgens het human in command-principe. Artificiële intelligentie kan dus alleen ondersteunend ingezet worden, nooit zelfstandig kerntaken en andere opdrachten van onderwijspersoneelsleden (zoals onderwijzen, evaluatie en rekrutering) op zich nemen en moet steeds de professionele autonomie van onderwijspersoneelsleden garanderen.