Statuten

Ontdek hier de statuten van COC. Ze vormen de basis voor de werking van de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen.

De werking van COC is vastgelegd in de statuten. De principes raken iedere militant. Enkele voorbeelden: zijn beide geslachten voldoende vertegenwoordigd op elk echelon? Wie kan vakbondsafgevaardigde worden? Zijn er onverenigbaarheden? Hoe komt COC tot een standpunt? Hoe worden vakbondsafgevaardigden betrokken bij de besluitvorming? Hoe wordt tot actie of staking beslist en wie beslist daarover? Wat is de taak van het Congres en wanneer wordt het samengeroepen?

De antwoorden op deze en veel andere vragen vind je in de statuten. De eerste statuten dateerden van de stichting van COC in 1993. In oktober 2003 en oktober 2008 werden ze aangepast aan de gewijzigde inzichten en het gewijzigde onderwijslandschap.

Lees hier onze statuten.

Afwijking statuten

De statuten van COC kunnen enkel gewijzigd worden door het congres, maar het Uitgebreid Nationaal Comité kan in afwachting van een congres een afwijking op de statuten goedkeuren als de onderwijsevolutie dat noodzakelijk maakt.

Op 12 december 2018 keurde het Uitgebreid Nationaal Comité een afwijking goed die te maken heeft met de sector Hoger Onderwijs. Die afwijking heeft kort samengevat te maken met de wijze waarop het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs wordt samengesteld. Voortaan zal er vanuit elke hogeschool en vanuit elk van de vijf integratiekaders aan een universiteit één lid kunnen zetelen in dat Sectorcomité. Die samenstelling garandeert een nog meer democratische vertegenwoordiging vanuit het Hoger Onderwijs binnen COC. Bovendien worden de personeelsleden van het Hoger Onderwijs gekoppeld aan een kamer teneinde de interne verkiezingen (bv. voor de vertegenwoordigers vanuit het Hoger Onderwijs naar de sector van de gepensioneerden) statutair correct te kunnen laten verlopen. Dat gebeurt op basis van de door het Nationaal Comité goedgekeurde lijsten.

De goedgekeurde afwijkingen alsook de lijsten van de hogescholen met de toekenning van een kamer (V, G of O) vind je via onderstaande links terug. Om de afwijkingen goed te kunnen begrijpen, noteerden we ze als een rode tekst tussen de bestaande statuten.

Afwijking statuten nationaal sectorcomité hoger onderwijs

Groepen hoger onderwijs - nieuwe benamingen

Groepen hoger onderwijs - oude benamingen

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.