Nationale begeleiders

Maak kennis met de nationale begeleiders van COC en ontdek wie klaarstaat voor jouw onderwijssector en wie je helpt bij je functioneren in onderwijs.

Begeleiding GO! en GOO

Bart De Breucker

Bart De Breucker coördineert de begeleiding van de inspraakorganen in het GO!. Hij staat de provinciaal vrijgestelden ook bij in hun begeleiding van de inspraakorganen van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs.

Contact

bart.debreucker@acv-csc.be

02 244 37 68

Begeleiding DKO, volwassenenonderwijs en basiseducatie

De provinciale vrijgestelden staan in voor de begeleiding van de inspraakorganen van de kleinere onderwijssectoren. Katrien Verstraeten en Kirsten Jacobs staan hen hierin bij voor het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie.

Katrien Verstraeten
Kirsten Jacobs
Contact

kirsten.jacobs@acv-csc.be

02 244 36 76

Begeleiding CLB, basis- en buitengewoon onderwijs

Marina De Pauw

De provinciale vrijgestelden staan in voor de begeleiding van de inspraakorganen van de kleinere onderwijssectoren. Marina De Pauw staat hen hierin bij voor de CLB, het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs.

Contact

marina.depauw@acv-csc.be

02 244 36 84

Begeleiding arbeidswelzijn

Jos Wouters

Met vragen over arbeidswelzijn (veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten ...) en de Comités bevoegd voor arbeidswelzijn (CPBW, BC, ABOC, TC, HOC ...) kan je terecht bij onze begeleider arbeidswelzijn, Jos Wouters. Hij is ook de preventieadviseur van COC.

Contact

jos.wouters@acv-csc.be

02 244 36 81

Begeleiding hoger onderwijs

Met concrete vragen over de werking van de inspraakorganen hoger onderwijs kan je terecht bij Ann Audenaert, Bart Gevaert en Tom Vandersteene.

Ann Audenaert
Contact

Ann Audenaert

ann.audenaert@acv-csc.be

0486 20 47 86

Bart Gevaert
Contact

Bart Gevaert

bart.gevaert@acv-csc.be

02 244 36 86

Tom Vandersteene
Contact

Tom Vandersteene

tom.vandersteene@acv-csc.be

0486 89 46 96

COnneCt - begeleiding in functioneren

Sinds 2020 ondersteunt COC haar leden ook in hun functioneren met de nieuwe dienstverlening COnneCt. Theo Kuppens en Gert Maene nemen deze begeleiding voor hun rekening. Wil je meer weten over wat COnneCt precies doet? Neem dan een kijkje op de COnneCt-pagina.

Theo Kuppens
Contact

Theo Kuppens

theo.kuppens@acv-csc.be

02 244 36 79

Gert Maene
Contact

Gert Maene

gert.maene@acv-csc.be

02 244 36 78

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.