Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krachtlijn 4

Om als volwaardige partner te kunnen deelnemen aan het voornoemde overleg heeft het onderwijspersoneel recht op volledige, duidelijke, begrijpelijke, transparante, objectieve en correcte informatie over elke digitale vernieuwing.

Om als volwaardige partner te kunnen deelnemen aan het voornoemde overleg heeft het onderwijspersoneel recht op volledige, duidelijke, begrijpelijke, transparante, objectieve en correcte informatie over elke digitale vernieuwing.

Een gedragen digitaal beleid steunt op ernstig overleg (cf. krachtlijn 3). Om daar namens hun collega’s als volwaardige partners aan te kunnen deelnemen, dienen vakbondsafgevaardigden niet alleen ter zake grondig opgeleid te zijn, maar moeten ze ook beschikken over alle nodige informatie over elke te overleggen digitale vernieuwing. Ook hiervoor verwijzen we naar de Codex over het welzijn op het werk, Art. II.7-14:36:

“De werkgever is er toe gehouden aan het Comité [voor Preventie en Bescherming op het Werk] alle nodige informatie te verstrekken opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen.”

Dat recht op informatie staat voor het Gesubsidieerd onderwijs ook ingeschreven in het LOC-decreet van 1995. Die informatie moet kwaliteitsvol zijn en dus minimaal aan volgende kenmerken voldoen:

  • correct;
  • volledig en transparant (zo kan er bijvoorbeeld informatie gevraagd worden over didactische/administratieve mogelijkheden,
    gebruik en nodige professionalisering, gegevensverwerking, veiligheid, duurzaamheid, prijskaartje en verdienmodel);
  • duidelijk en begrijpelijk (het principe van explicability of ‘uitlegbaarheid’; dit betekent dat de informatie gegeven moet worden in een taal die door alle deelnemers aan het overleg – dus niet allemaal ICT-experten – begrepen kan worden);
  • objectief.

Dat laatste aspect is misschien wel het moeilijkste/delicaatste van al, zeker als de informatie verstrekt wordt door diegene die de digitale vernieuwing voorstelt. De kans is in dat geval reëel dat de verstrekte informatie gekleurd is (vaak niet opzettelijk, mogelijk ook uit overtuiging of enthousiasme om een digitale tool in te voeren). Wanneer vakbondsafgevaardigden voelen dat de informatie die ze krijgen voor het overleg, te gekleurd is, moeten ze een beroep kunnen doen op onafhankelijke experten. In eigen land kunnen we daarbij denken aan bepaalde kenniscentra. Als we even bij de noorderburen over het muurtje kijken, zien we daar ICT-coöperaties die groepen van onderwijs(- en onderzoeks)instellingen zelf hebben opgericht (zoals de SURF en Kennisnet).

Op basis van de op tafel gelegde informatie kunnen dan tegensprekelijke debatten gevoerd worden. Zoals in krachtlijn 3 reeds aangegeven, is het element ‘tijd’ hier van cruciaal belang. Beter grondige discussies voeren vóór de invoering van een digitale
vernieuwing dan erna.

>>> Het moge duidelijk zijn: wil men de digitalisering van het onderwijs op een doordachte, duurzame en democratische manier uitrollen en verderzetten, dan is volledige informering van het onderwijspersoneel, en in het bijzonder van de vakbondsafgevaardigden die deelnemen aan het overleg over digitalisering, een conditio sine qua non.

Actiepunten

  • COC eist dat het onderwijspersoneel volledige, duidelijke, begrijpelijke, transparante, objectieve en correcte info krijgt over elke digitale vernieuwing (onder meer inzake impact op het uitvoeren van de kerntaken, dataverwerking en vormingsnoden). COC wil ervoor zorgen dat dit in regelgeving verankerd wordt zodat het lokaal door haar vakbondsafgevaardigden afgedwongen kan worden.

  • COC is pleitbezorger van grondige debatten over digitalisering op basis van gedegen informatie: het is bij de invoering van een digitale vernieuwing beter het onderwijspersoneel vooraf breed te informeren over de verschillende mogelijkheden en op grond daarvan tegensprekelijke debatten te voeren dan alleen achteraf te informeren over een reeds genomen beslissing.

  • COC vindt dat alle partners die betrokken zijn bij overleg over de invoering van digitale vernieuwingen in het onderwijs, het recht hebben op objectieve informatie van onafhankelijke experten.