Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ledenbrochures

Ben je lid van COC? Ontdek dan hier onze ledenbrochures, boordevol informatie over onderwijswetgeving rond belangrijke thema's in je loopbaan.

Loopbaanonderbreking voor het nemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Welke vormen kan ik nemen? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 • Hoe lang kan ik het nemen? Hoe eindigt het?
 • Wat zijn de gevolgen op administratief vlak? En welke invloed heeft het op mijn financiële situatie en pensioen?
 • Heb ik recht op een uitkering? Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe vraag ik loopbaanonderbreking aan?

Zorgkrediet in het onderwijs

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • In welke situaties kan ik zorgkrediet nemen?
 • Hoe lang kan ik het nemen? Wanneer begint en eindigt het?
 • Wat zijn de gevolgen op administratief vlak? En welke invloed heeft het op mijn financiële situatie en pensioen?
 • Heb ik recht op een uitkering? Hoe gaat dat in zijn werk?
 • Hoe vraag ik zorgkrediet aan?

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Wanneer heb ik hier recht op? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 • Wanneer start en eindigt het? Welke eventuele bonus krijg ik?
 • Wat zijn de gevolgen op administratief vlak? En welke invloed heeft het op mijn financiële situatie?
 • Wat zijn de cumulatieregels?
 • Hoe vraag ik een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaan aan het rustpensioen aan?

Na aanvraag krijg je deze brochure digitaal doorgestuurd. Geef dus zeker een correct e-mailadres op!

Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Wanneer heb ik hier recht op? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
 • Hoe lang kan ik het nemen? Wanneer start en eindigt het?
 • Wat zijn de gevolgen op administratief vlak? En welke invloed heeft het op mijn financiële situatie en pensioen?
 • Wat zijn de cumulatieregels?
 • Hoe vraag ik een verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties aan?

Afwezig wegens ziekte of ongeval? Rechten, plichten en mogelijkheden om het werk deeltijds te hervatten

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Wat moet ik doen als ik niet kan gaan werken omdat ik ziek ben? Met welke regels moet ik rekening houden?
 • Wat moet ik doen als ik niet kan gaan werken na een ongeval? Met welke regels moet ik rekening houden?
 • Wat houden profylactisch verlof, bevallingsverlof en onbezoldigd ouderschapsverlof in?
 • Wat houdt het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte in?
 • Wat houdt het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen in?

Bevallingsverlof, borstvoedingspauzes, onbezoldigd ouderschapsverlof en borstvoedingsverlof

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe lang duurt het bevallingsverlof? Wat gebeurt er met mijn bezoldiging en welke administratieve gevolgen zijn er?
 • Wat zijn de gevolgen als ik ziekteverlof neem in de periode voor mijn bevallingsdatum?
 • Wat als mijn bevallingsverlof tijdens de zomervakantie valt?
 • Waarmee moet ik rekening houden als ik borstvoedingspauzes neem?
 • Wat zijn de voorwaarden voor onbezoldigd ouderschapsverlof? Hoe lang kan ik dit nemen en wat zijn de administratieve gevolgen?

Opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg en pleegzorgverlof

In deze brochure vind je een antwoord op volgende vragen:

 • Wanneer heb ik hier recht op?
 • Wanneer start het en hoe lang kan ik het nemen?
 • Wat zijn de administratieve gevolgen? Wat gebeurt er met mijn bezoldiging?
 • Wat houdt een dienstvrijstelling voor het voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie in?
 • Hoe zit het met het Groeipakket wanneer ik een kind adopteer?