Ledenbrochures

Loopbaanonderbreking voor het nemen van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen

In deze brochure:

 • De verschillende vormen, volumes en voorwaarden
 • De duur, de eventuele opschorting en het voortijdige einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De onderbrekingsuitkeringen en cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure
Zorgkrediet in het onderwijs

In deze brochure:

 • Het recht en de motieven om zorgkrediet op te nemen
 • De duur, de aanvangsdatum en het (voortijdig) einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De onderbrekingsuitkeringen en cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

In deze brochure:

 • Het recht en de voorwaarden
 • De ingangsdatum, het einde en de eventuele bonus
 • De administratieve en financiële gevolgen
 • De cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure

Na aanvraag krijg je deze brochure digitaal doorgestuurd. Geef dus zeker een correct e-mailadres op!

Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties

In deze brochure:

 • Het recht, de voorwaarden en het volume
 • De duur, de startdatum, de einddatum, de opschorting en het voortijdig einde
 • De administratieve gevolgen, de financiële gevolgen en de gevolgen voor het pensioen
 • De cumulatieregels
 • De aanvraagprocedure
Afwezig wegens ziekte of ongeval? Rechten, plichten en mogelijkheden om het werk deeltijds te hervatten

In deze brochure:

 • De formaliteiten, procedure en regelgeving bij afwezigheid wegens ziekte
 • De formaliteiten, procedure en regelgeving bij afwezigheid na een ongeval
 • Een beknopte omschrijving van de procedure bij profylactisch verlof, bevallingsverlof en onbezoldigd ouderschapsverlof
 • Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • Het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen
Bevallingsverlof, borstvoedingspauzes, onbezoldigd ouderschapsverlof en borstvoedingsverlof

In deze brochure:

 • De duur, bezoldiging en administratieve gevolgen van het bevallingsverlof
 • De gevolgen van ziekteverlof in de periode voorafgaand aan de bevallingsdatum
 • Het bevallingsverlof tijdens de zomervakantie
 • Het begin en einde, de verplichtingen, de duur, de plaats en de administratieve gevolgen van borstvoedingspauzes
 • Het recht, de voorwaarden, de duur en administratieve gevolgen van het onbezoldigd ouderschapsverlof
Opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg en pleegzorgverlof

In deze brochure:

 • Het recht op opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg of pleegzorgverlof
 • De aanvangsdatum en duur van het opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg en pleegzorgverlof
 • De administratieve toestand en bezoldiging tijdens het opvangverlof met het oog op adoptie, pleegvoogdij of langdurige pleegzorg en pleegzorgverlof
 • De dienstvrijstelling voor het voorbereidingsprogramma in het kader van adoptie
 • Het Groeipakket bij adoptie

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.