VRC-congres 2022
7e48f89c-9646-453e-92e2-5e740e096ebe
https://www.hetacv.be/vrc-congres-optocht2030
false
United Freelancers
0b49fb33-5124-4656-8c71-96fed8584008
https://www.hetacv.be/united-freelancers
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Werken als zelfstandige in bijberoep

Ontdek hier of het statuut van ‘zelfstandige in bijberoep iets voor jou is!

Niet alle zelfstandigen zijn zelfstandige in hoofdberoep. Sommigen oefenen hun activiteit uit in bijberoep en werken daarnaast als werknemer, ambtenaar of ontvangen zelfs een uitkering.

Overweeg je om zelfstandig te worden, maar Twijfel je omwille van de impact op je privéleven of de risico’s?  Oefen je je activiteit in bijberoep uit en wil je dat blijven doen? Dan is werken als zelfstandige in bijberoep beslist iets voor jou!  Ontdek hier de voor- en nadelen!

Voor wie?

Je kan als zelfstandige in bijberoep werken wanner je naast je zelfstandige activiteit:

 • ten minste halftijds tewerkgesteld bent of lesgeeft voor minstens 60% van een voltijds lesrooster
 • een loonvervangend inkomen hebt
 • of van een andere pensioenregeling dan loontrekkenden afhangt en minstens 8 maanden per jaar werkt

Ook uitkeringsgerechtigde werklozen, zieken en gepensioneerden komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om een zelfstandige activiteit in bijberoep verder te zetten of te beginnen. Zie ook:  ‘Werkloos en zelfstandig’.

Je vindt alle info op de site van de Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers

Let goed op ...

 • of je in aanmerking komt, want dit wordt streng gecontroleerd.  Haal je de vereiste minima tijdens een bepaald kwartaal niet, dan kan je activiteit achteraf geherkwalificeerd worden als hoofdberoep.
 • dat je bijberoep geen belangenconflict veroorzaakt met je vaste job en geen concurrentie vormt voor je werkgever. Check zeker het arbeidsreglement en breng je werkgever indien nodig op de hoogte.
 • voor conflicten met je werkgever. Maak goede afspraken rond bijvoorbeeld je arbeidstijd.

En vooral:

 • Check het maximaal toegelaten inkomen. De RSVZ controleert hier streng op. maximaal toegestane inkomen.

Voordelen statuut zelfstandig in bijberoep

Het is een fleixbel statuut want:

 • je behoudt je sociale rechten van je hoofdstatuut als werknemer
 • je kan relatief eenvoudig en goedkoop starten als zelfstandige in bijberoep, onder meer ook omdat je jde eerste 3 jaar voorlopige sociale bijdragen betaalt (zie ook verder)
 • het geeft de financiële ruimte om te experimenteren met je zelfstandige activiteit en na te gaan of je er van kan leven. Het is ook de ideale formule om een "hobby" te omkaderen waarmee je af en toe wat bijverdient of om een activiteit uit te proberen alvorens zelfstandige in hoofdberoep te worden
 • de risico’s zijn beperkter
 • je kan er makkelijker mee ophouden 

Nadelen

 • Je bent nog altijd verplicht om socialezekerheidsbijdragen te betalen. Die zijn veel langer dan voor gewone zelfstandigen, maar je krijgt geen aanvullende sociale rechten. Het zijn dus louter solidariteitsbijdragen.
 • De combinatie van je hoofdberoep als werknemer of ambtenaar met een zelfstandige activiteit in bijberoep kan een grote impact hebben op je privéleven.
 • Ook in bijberoep heb je een pak administratie te beheren. Je moet nog je boekhouding bijhouden, je btw in orde brengen, je bijvoorbeeld inschrijven bij het FAVV of rekening houden met kosten zoals Sabam, ... 
 • Let op je fiscale situatie:  je  belasting wordt berekend op het totaal aan inkomsten: je inkomsten als zelfstandige in bijberoep worden toegevoegd aan de inkomsten van de hoofdactiviteit)
 • Sociale zekerheidsbijdragen  bij de opstart betaal je een voorlopige bijdrage sociale zekerheid. Na 3 jaar komt dan een afrekening op basis van je reële inkomsten.  Hou hier rekening mee, zeker als je inkomsten na verloop van tijd stijgen!  Je kan er ook voor kiezen je bijdragen vervroegd te betalen.

Je ziet: als freelancer of zelfstandige moet met veel rekening houden!  Het is het niet altijd eenvoudig te weten welk statuut het meest geschikt is.  Je kan hiervoor bij ons terecht!  Neem contact met ons op en we bekijken samen de ins- and outs van de verschillende statuten!

Hulp of advies nodig? Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 

📞 02 244 31 00 op:

 • maandag en woensdag tussen 8.30 u en 12.30 u
 • dinsdag en donderdag tussen 13.00 u en 17.00 u
💡 Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.