Wat houdt werken voor een platform in de deelecononomie (P2P) in?

Werk je voor een platform als Deliveroo of Uber Eats? Dan werk je in een bijzonder stelstel en moet je opletten voor je belastingen, eventuele andere inkomsten en uitkeringen. Lees hier alle info na!

Sinds 2016 is het mogelijk om te werken voor een erkend platform en lagere belastingen te betalen. Belangrijke voorwaarde is dat een jaarlijkse inkomensgrens niet overschreden wordt.

        

Dit systeem wordt vaak gebruikt door bekende leveringsdiensten zoals Deliveroo en Uber Eats (maar niet door TakeAway, dat anders te werk gaat).  Wat die platformen 'P2P' noemen, is hetzelfde wat wij verstaan onder het stelsel van 'deeleconomie'.   Opgelet:  hierna gaat het om de bijzonderheden van werken in de deeleconomie.  Werk je onder een zelfstandigenstatuut voor zo'n platform, dan is deze info niet van toepassing op jou!

Wat zijn de nieuwigheden in 2021 en waar moet je op letten als je P2P werkt?

1. In 2021 worden de inkomsten forfaitair belast

Vanaf 1 februari 2021 worden de inkomsten ontvangen uit de deeleconomie (P2P) opnieuw belast zoals vóór de tweede helft van 2018 (aan 10%). Eigenlijk is de belasting 10,7% van alle inkomen door de platformen betaald.

Het platform houdt deze belasting automatisch af.  Je krijgt dus het nettobedrag en de belasting wordt rechtstreeks betaald aan de FOD Financiën.

 • Je hoeft dus geen belastingen meer te betalen op wat je ontvangt.
 • Deze inkomsten zullen automatisch in je belastingaangifte verschijnen als “deeleconomie”.
 • Je krijgt, begin van het jaar, van elke platform waarvoor je gewerkt hebt, een fiscale fiche 281.29 met je inkomsten.

2. Jaarlijkse niet te overschrijden grens in 2021

Voor 2021 is de jaarlijks niet te overschrijden grens vastgelegd op 6.390 euro

OPGELET! Deze grens geldt voor de BRUTO-inkomsten.

Om te weten te komen hoe ver je van deze grens verwijderd bent:

 • moet je de afgehouden belasting meetellen. Je vindt de brutobedragen terug op de factuur of uittreksels van het platform.
 • alle inkomsten via het platform samentellen, met inbegrip van de eventuele verschillende premies, fooien en 'incentives'.

Vergeet ook niet dat die grens geldt voor alle platformen samen. Als je in eenzelfde jaar inkomsten ontvangen hebt van meerdere platformen, moet je ze samentellen. Zo mag je bijvoorbeeld niet 4.000 euro verdienen bij Deliveroo en 3.000 euro bij Uber Eats, want dat brengt het totaal op 7.000 euro inkomsten uit de deeleconomie (en daarmee overschrijd je de grens).

3. Waar moet je op letten als je P2P werkt?

Het stelsel van de deeleconomie veroorzaakt meerdere problemen, die jammer genoeg vaak terechtkomen op de kap van de werknemer (leverancier, dienstverlener, …).  Zorg ervoor dat je zelf met onderstaande zaken rekening houdt!  

 • Overschrijding van de jaarlijkse grens

Je bent als werknemer (leverancier, koerier, …) zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van het jaarlijks maximumbedrag.  Ga je over de 6.390 euro dan zal de FOD Financiën dit automatisch vaststellen. 

Dat gebeurt niet alleen voor het lopende jaar, maar ook voor het jaar daarop! Tip:

 • Let goed op want de bijkomende belastingen en/of socialezekerheidsbijdragen kunnen oplopen!
 • Heb je een grens overschreden?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers. 

In sommige gevallen kunnen we nog tussenkomen:  bijvoorbeeld het verschil terugstorten aan het platform met een negatieve factuur. Soms gebeurt het ook dat er fouten zitten in de aangifte van het platform.

 • Combinatie met een OCMW- of werkloosheidsuitkering

Je kan je P2P-inkomsten combineren met een OCMW- of werkloosheidsuitkering. Maar opgelet: de inkomsten mogen niet gecumuleerd worden.

Dat betekent dat iemand met een OCMW- of werkloosheidsuitkering kan werken voor een platform, maar dat de inkomsten daaruit doorgaans in mindering zullen worden gebracht van de uitkering.

 • Als werkloze zet je normaalgezien een kruisje op je controlekaart voor de dagen waarop je voor een platform gewerkt hebt.  Je verliest dus je uitkering op de dagen waarop je werkt.
 • Ontvang je een OCMW-uitkering dan moet je alle inkomsten uit platformen (of andere bronnen) aangeven. Daardoor vermindert de OCMW-uitkering voor de inkomstenmaand.

Veel koeriers doen dat niet en komen zo in een illegale situatie terecht waarmee ze later problemen kunnen krijgen. Weet dat de RVA of het OCMW kunnen vragen om bepaalde uitkeringen terug te betalen.

Bevind je in 1 van deze situaties?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers.

 • Rechtszekerheid

Het stelsel van de deeleconomie is onderworpen aan meerdere voorwaarden. In bepaalde gevallen kan de FOD Financiën oordelen dat de voorwaarden niet werden nageleefd.

Een voorbeeld:  je werkt als koerier P2P voor Uber Eats, maar ook als zelfstandige voor een andere opdrachtgever (als student-ondernemer bijvoorbeeld). Wat de koerier verdient via het P2P-platform zal dan geherkwalificeerd worden door de FOD Financiën.

Bevind je in zo'n situatie?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers.  We helpen het probleem bij FOD Financiën mee uit te klaren.  

Als vakbond ijveren we ervoor dat de platformen hun koeriers inschrijven en verlonen als werknemers.  Zo krijg je als de koerier een gewaarborgd uurloon, tal van bijkomende voordelen zoals betaald verlof, een betere arbeidsongevallenverzekering en een betere verloning.  


Hulp of advies nodig? 

Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 
📞 02 244 31 00 (op maandag- en woensdagvoormiddag, dinsdag en dondernamiddag bereikbaar)

Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.

Personalization