United Freelancers
0b49fb33-5124-4656-8c71-96fed8584008
https://www.hetacv.be/united-freelancers
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wat houdt werken voor een platform in de deelecononomie (P2P) in?

Werk je voor een platform als Deliveroo of Uber Eats? Dan werk je in een bijzonder stelstel en moet je opletten voor je belastingen, eventuele andere inkomsten en uitkeringen. Lees hier alle info na!

Sinds 2016 is het mogelijk om te werken voor een erkend platform en lagere belastingen te betalen. Belangrijke voorwaarde is dat een jaarlijkse inkomensgrens niet overschreden wordt.

        

Dit systeem wordt vaak gebruikt door bekende leveringsdiensten zoals Deliveroo en Uber Eats (maar niet door TakeAway, dat anders te werk gaat).  Wat die platformen 'P2P' noemen, is hetzelfde wat wij verstaan onder het stelsel van 'deeleconomie'.   Opgelet:  hierna gaat het om de bijzonderheden van werken in de deeleconomie.  Werk je onder een zelfstandigenstatuut voor zo'n platform, dan is deze info niet van toepassing op jou!

1. Sinds 2021 worden de inkomsten forfaitair belast

Vanaf 1 februari 2021 worden de inkomsten ontvangen uit de deeleconomie (P2P) opnieuw belast zoals vóór de tweede helft van 2018 (aan 10%). Eigenlijk is de belasting 10,7% van alle inkomen door de platformen betaald.

Het platform houdt deze belasting automatisch af.  Je krijgt dus het nettobedrag en de belasting wordt rechtstreeks betaald aan de FOD Financiën.

 • Je hoeft dus geen belastingen meer te betalen op wat je ontvangt.
 • Deze inkomsten zullen automatisch in je belastingaangifte verschijnen als “deeleconomie”.
 • Je krijgt, begin van het jaar, van elke platform waarvoor je gewerkt hebt, een fiscale fiche 281.29 met je inkomsten.

2. Jaarlijkse niet te overschrijden grens in 2023

Voor 2023 is de jaarlijks niet te overschrijden grens vastgelegd op 7.170 euro

OPGELET! Deze grens geldt voor de BRUTO-inkomsten.

Om te weten te komen hoe ver je van deze grens verwijderd bent:

 • moet je de afgehouden belasting meetellen. Je vindt de brutobedragen terug op de factuur of uittreksels van het platform.
 • alle inkomsten via het platform samentellen, met inbegrip van de eventuele verschillende premies, fooien en 'incentives'.

Vergeet ook niet dat die grens geldt voor alle platformen samen. Als je in eenzelfde jaar inkomsten ontvangen hebt van meerdere platformen, moet je ze samentellen. Zo mag je bijvoorbeeld niet 4.000 euro verdienen bij Deliveroo en 3.000 euro bij Uber Eats, want dat brengt het totaal op 7.000 euro inkomsten uit de deeleconomie (en daarmee overschrijd je de grens).

3. Waar moet je op letten als je P2P werkt?

Het stelsel van de deeleconomie veroorzaakt meerdere problemen, die jammer genoeg vaak terechtkomen op de kap van de werknemer (leverancier, dienstverlener, …).  Zorg ervoor dat je zelf met onderstaande zaken rekening houdt!  

 • Overschrijding van de jaarlijkse grens

Je bent als werknemer (leverancier, koerier, …) zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van het jaarlijks maximumbedrag.  Ga je over de 7.170 euro dan zal de FOD Financiën dit automatisch vaststellen. 

Dat gebeurt niet alleen voor het lopende jaar, maar ook voor het jaar daarop! Tip:

 • Let goed op want de bijkomende belastingen en/of socialezekerheidsbijdragen kunnen oplopen!
 • Heb je een grens overschreden?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers. 

In sommige gevallen kunnen we nog tussenkomen.

 • Combinatie met een OCMW- of werkloosheidsuitkering

Je kan je P2P-inkomsten combineren met een OCMW- of werkloosheidsuitkering. Maar opgelet: de inkomsten mogen niet gecumuleerd worden.

Dat betekent dat iemand met een OCMW- of werkloosheidsuitkering kan werken voor een platform, maar dat de inkomsten daaruit doorgaans in mindering zullen worden gebracht van de uitkering.

 • Als werkloze zet je een kruisje op je controlekaart voor de dagen waarop je voor een platform gewerkt hebt.  Je verliest dus je uitkering op de dagen waarop je werkt.
 • Ontvang je een OCMW-uitkering dan moet je alle inkomsten uit platformen (of andere bronnen) aangeven. Daardoor vermindert de OCMW-uitkering voor de inkomstenmaand.  Een deel is vrijgesteld van de berekening.

Veel koeriers doen dat niet en komen zo in een illegale situatie terecht waarmee ze later problemen kunnen krijgen. Weet dat de RVA of het OCMW kunnen vragen om bepaalde uitkeringen terug te betalen.

Bevind je in 1 van deze situaties?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers.

 • Rechtszekerheid

Het stelsel van de deeleconomie is onderworpen aan meerdere voorwaarden. In bepaalde gevallen kan de FOD Financiën oordelen dat de voorwaarden niet werden nageleefd.

Een voorbeeld:  je werkt als koerier P2P voor Uber Eats, maar ook als zelfstandige voor een andere opdrachtgever (als student-ondernemer bijvoorbeeld). Wat de koerier verdient via het P2P-platform zal dan geherkwalificeerd worden door de FOD Financiën.

Bevind je in zo'n situatie?  Neem zo snel mogelijk contact op met United Freelancers.  We helpen het probleem bij FOD Financiën mee uit te klaren.  

Als vakbond ijveren we ervoor dat de platformen hun koeriers inschrijven en verlonen als werknemers.  Zo krijg je als de koerier een gewaarborgd uurloon, tal van bijkomende voordelen zoals betaald verlof, een betere arbeidsongevallenverzekering en een betere verloning.  

 • Risico bij het uitlenen van een account

Koeriers werken soms met het P2P-account van andere personen, en dat voor verschillende redenen. Dit uitlenen is niet zonder risico voor de 'uitlener', en we raden het af:

 • De platformen verbieden het installeren mechanismen om dat onmogelijk te maken (bv. face recognition) en analyseren de data om 'twijfelachtig' gebruik te detecteren en te blokkeren.  Het resultaat kan dus zijn dat het account geblokkeerd wordt en dat de uitlener het daarna niet meer kan gebruiken, en dus ook zijn of haar data niet meer kan zien. 
 • Limieten kunnen overschreden worden voor je het weet, waardoor je (de uitlener) als zelfstandige wordt geherkwalificeerd, met grote financiële gevolgen: betaling van 2 jaar sociale bijdragen, en herberekening van je belastingen, met het toevoegen van alle bedragen die door het account verdiend werden aan het ander inkomen van de “uitlener”. Hierdoor zullen je belastingen ook stijgen.
 • Bij het uitlenen van je account loop je bovendien het risico dat je beschouwd kan worden als werkgever, waarbij je door dit illegaal te doen strafrechtelijk vervolgd kan worden, met potentieel zware straffen. Het arbeidsauditoraat is bezig met onderzoekingen in die richting.

Hulp of advies nodig? Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 

📞 02 244 31 00 op:

 • maandag en woensdag tussen 8.30 u en 12.30 u
 • dinsdag en donderdag tussen 13.00 u en 17.00 u
💡 Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.