VRC-congres 2022
7e48f89c-9646-453e-92e2-5e740e096ebe
https://www.hetacv.be/vrc-congres-optocht2030
false
United Freelancers
0b49fb33-5124-4656-8c71-96fed8584008
https://www.hetacv.be/united-freelancers
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Kiezen voor eenmanszaak of vennootschap?

Je zet de stap om zelfstandig te ondernemen. Maar wat is nu het best: een eenmanszaak of een vennootschap? Wat zijn de voor- en nadelen en hoe weet je wat voor jou de beste oplossing is?

Ben je een freelancer of zelfstandige zonder personeel dan zijn er verschillende vormen waarin je jezelf kan tewerkstellen.

Je kan:

 • Een eenmanszaak op te richten.  Hierbij oefen je je beroep uit als een zelfstandig, natuurlijk persoon; of werknemer in je eigen bedrijf.
 • In een vennootschap te stappen of er een op te richten: je wordt dan aandeelhouder en bestuurder, of beherend vennoot.

Je hoeft niet onmiddellijk voor de ene of andere vorm te kiezen. Je kan bijvoorbeeld starten als eenmanszaak en later overstappen naar een vennootschap.  

Checklist

Als je zelfstandig wil gaan ondernemen, is het niet makkelijk te beslissen onder welke vorm je best werkt.  Weten of je best kiest tussen een eenmanszaak of vennootschap?  Onze vragenlijst helpt je alvast op weg!

 • Wat is de omzet van mijn activiteit? Is het voldoende om de oprichting van een vennootschap te rechtvaardigen? Heb ik een idee van de extra kosten (oprichtingskosten en terugkerende kosten)?
 • Wil ik samenwerken met andere zelfstandigen?
 • Vereist mijn activiteit grote investeringen die ik zelf niet kan bekostigen en waarvoor ik dus een beroep moet doen op extern kapitaal? 
 • Wordt de activiteit blootgesteld aan grote professionele en/of economische risico's?
 • Hoe gaat de vennootschap mijn inkomen betalen, in welke vorm, hoe vaak en hoeveel? Kan ik mijn inkomen simuleren, na aftrek van de vennootschaps- en personenbelasting?
 • Overweeg ik verkoop (wederverkoop van de activiteit) of overdracht (aan de erfgenamen)?

Wanneer wordt een vennootschap interessant? 

 • als je wilt werken met vennoten
 • wanneer je een serieuze kapitaalsverhoging wil om te investeren en je activiteit uit te bouwen en je het bijkomende kapitaal zelf niet kan vrijmaken
 • wanneer de activiteit veel kosten en investeringen en hoge economische risico's genereert
 • wanneer er sprake is van een verkoop en/of overdracht van de activiteit

Voor- en nadelen vennootschap

 • Starten met een vennootschap brengt best wat kosten met zich mee:  je hebt hogere notariskosten en boekhoudkosten aan 'vennootschapstarief'.   Alleen al om je zaak op te richten heb je een startkapitaal van 61 500 euro nodig!
 • Voordeel dan weer in geval van faillissement geen beslag op je privévermogen gelegd kan worden.
 • Aan deze scheiding van vermogens zijn wel enkele nadelen verbonden:
  • de winst van de vennootschap is geen 'loon' voor de bestuurder en mag niet voor privédoeleinden gebruikt worden. In tegenstelling tot de eenmanszaak waar de volledige winst van de activiteit als loon mag worden beschouwd.
  • De winst van de vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting die wordt berekend volgens  een vast tarief (20 tot 30%).

Of richt een vzw op!

Sommige zelfstandigen, voornamelijk zelfstandigen in bijberoep, richten een vzw op om hun activiteit erin onder te brengen.

Opgelet wel: een vzw is een zeer bijzondere vennootschapsvorm.  Het is niet mogelijk jezelf een inkomen uit te keren.  Je kan als bestuurder een vergoeding krijgen, maar deze moet bescheiden blijven.  Andere optie is om werknemer te worden in je vzw.  Dan is de courante sociale en fiscale wetgeving van toepassing.

Interessante links

Hulp of advies nodig? Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 

📞 02 244 31 00 op:

 • maandag en woensdag tussen 8.30 u en 12.30 u
 • dinsdag en donderdag tussen 13.00 u en 17.00 u
💡 Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.