VRC-congres 2022
7e48f89c-9646-453e-92e2-5e740e096ebe
https://www.hetacv.be/vrc-congres-optocht2030
false
United Freelancers
0b49fb33-5124-4656-8c71-96fed8584008
https://www.hetacv.be/united-freelancers
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Werken als zelfstandige in bijberoep

Moet je je activiteit als zelfstandige om onvoorziene omstandigheden stopzetten? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op het overbruggingsrecht!

Wat is het overbruggingsrecht?

Sinds 2016 kan je als zelfstandige als je zonder inkomsten valt, beroep doen op het overbruggingsrecht.  Je kan dan voor minstens 12 maanden of 4 kwartalen:

 • een maandelijkse vergoeding, de zogenaamde financiële uitkering, krijgen
 • vrijgesteld worden van de socialezekerheidsbijdragen
 • je rechten bij de mutualiteit behouden
 • kinderbijslag blijven ontvangen

Goed om weten

 • Je ontvangt maandelijks een financiële uitkering die gelijk is aan het minimumpensioen van een zelfstandige.
 • Sinds 2019 werd het overbruggingsrecht verdubbeld voor zelfstandigen die al minstens 15 jaar werkzaam zijn en socialezekerheidsbijdragen betaalden.
 • Je kan in je loopbaan op verschillende momenten beroep doen op het overbruggingsrecht, maar de duurtijd blijft hetzelfde:  12 maanden of 24 als je al langer dan 15 jaar zelfstandig bent.
 • de periode van je overbruggingsrecht telt niet mee voor de berekening van je pensioen als zelfstandige.

Coronacrisis:  bijzondere vormen

Tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid enkele bijzondere vormen van overbruggingsrecht:

 • Dubbel corona-overbruggingsrecht
 • Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling
 • Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind

De modaliteiten en voorwaarden kan je nalezen bij vlaio.be.

Wie kan het overbruggingsrecht krijgen?

Je kan als zelfstandigen, helper of meewerkende echtgenoot of echtgenote beroep doen op het overbruggingsrecht als:

 • Je door onvoorziene en onvrijwillige omstandigheden gedwongen bent je zelfstandige activiteit te onbreken
 • Je in economische moeilijkheden bevindt en daarom elke zelfstandige activiteit officieel moet stopzetten.
 • Je in het kader van een collectieve schuldenregeling een een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebt;

Gaat het om een faillissement van je bedrijf, dan kunnen ook de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten beroep doen op het overbruggingsrecht

Voorwaarden overbruggingsrecht

Je komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht als:

 • je in de 4 kwartalen voor de aanvraag voltijds zelfstandige was en
  sociale bijdragen betaalde
 • je in de 16 kwartalen voor de aanvraag effectiefvoorlopige sociale bijdragen effectief betaalde voor minstens 4 kwartalen
 • Je geen Jgeen beroepsactiviteit meer uitoefent en geen recht hebt op een vervangingsinkomen
 • Je hoofdverblijfplaats in België is.
 • Niet strafrechtelijk veroordeeld bent voor ‘frauduleus faillissement’ van de onderneming;

Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Bij je sociaal verzekeringsfonds!  Je kan bij je fonds een aanvraagformulier verkrijgen en je verder informeren over de manier waarop je de aanvraag kan doen.

Hou rekening met de termijn:  je kan je aanvraag indienen tot 2 kwartaal na de stopzetting van je activiteiten.

 

Nood aan steun maar niet zeker over je in aanmerking komt?  Neem contact met ons op:  we bekijken voor welke vormen van steun je in aanmerking komt en kunnen helpen bij je aanvraag.

Hulp of advies nodig? Neem contact op met de UF Helpdesk! 

✉️ unitedfreelancers@acv-csc.be 

📞 02 244 31 00 op:

 • maandag en woensdag tussen 8.30 u en 12.30 u
 • dinsdag en donderdag tussen 13.00 u en 17.00 u
💡 Goed om weten: ook als nog geen lid bent, kan je terecht bij United Freelancers.  We bekijken je situatie en regelen samen je lidmaatschap.