Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Sectorloon

©Shutterstock

De bepalingen van jouw loon hangen af van de sector waarin je werkt. Personaliseer deze website via "mijn sector" (bovenaan) voor jouw sectorinfo.

PC Lokale en regionale besturen

Je loopbaan bij de lokale besturen

Niveaus en graden
In de Vlaamse lokale besturen wordt gewerkt met vijf niveaus: van E tot A. Binnen de niveaus D tot A wordt er telkens een onderscheid gemaakt tussen basisgraden en hogere graden. Elke graad is gekoppeld aan opeenvolgende salarisschalen. De evolutie van een lagere salarisschaal naar een hogere gebeurt op basis van anciënniteit en evaluatie. Dat noemt men de ‘functionele loopbaan’.

Graad  Schalen 
Niveau E:
basisgraad
 E1-E2-E3
Niveau D:
basisgraad

technische hogere graad

D1-D2-D3

D4-D5 
Niveau C:
basisgraad

hogere graad

C1-C2
C1-C2-C3
C4-C5 
Niveau B:
basisgraad

hogere graad

B1-B2-B3

B4-B5
Niveau A:
basisgraad


eerste hogere graad

tweede hogere graad

specifieke basisgraad


eerste specifieke hogere graad

tweede specifieke hogere graad

A1a-A1b-A2a
A1a-A2a-A3a

A4a-A4b

A5a-A5b

A6a-A6b-A7a
A6a-A7a-A7b

A8a-A8b

A9a-A9b
A10a-A10b

Geldelijke anciënniteit
De geldelijke anciënniteit bouw je op wanneer je in dienst bent bij de overheid. Je kan relevante beroepservaring van buiten de overheid bij je aanwerving toevoegen aan je geldelijke anciënniteit. 

De diensten worden geteld per volle kalendermaand. Prestaties worden aan 100% verrekend, ongeacht de werkelijke prestatieverhouding. De geldelijke anciënniteit stemt overeen met de trap in de salarisschaal. 

Functionele loopbaan
Bij elke graad hoort een reeks opeenvolgende salarisschalen. De evolutie van de lagere salarisschaal naar de hogere gebeurt op basis van anciënniteit en evaluatie. Dat noemt men de ‘functionele loopbaan’. 

Je start altijd in de eerste salarisschaal (ook bij bevordering). Als je voldoende schaalanciënniteit hebt en een gunstige evaluatie krijgt, dan kan je doorschalen naar de volgende salarisschaal. De schaalanciënniteit is de anciënniteit, verworven in een bepaalde salarisschaal van de functionele loopbaan van een bepaalde graad. Bij graden met drie salarisschalen bedraagt de vereiste gecumuleerde schaalanciënniteit om door te schalen respectievelijk vier en achttien jaar. Bij graden met twee schalen is dat negen jaar. Bij de C1-C2 vier jaar.

Hoeveel zal ik verdienen als personeelslid van een lokaal of regionaal bestuur?

Bekijk hier de brochure met salarisschalen van de Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies en ga na hoeveel iemand op een bepaalde datum, met een bepaalde anciënniteit en met een bepaalde schaal zal verdienen. 

Sociale voordelen

Als personeelslid bij een lokaal bestuur, heb je recht op de volgende sociale voordelen:

Maaltijdcheques

Je hebt recht op maaltijdcheques van minstens € 497,47 per jaar of van minstens € 2,26 per cheque. De meeste besturen kennen intussen cheques met een hogere waarde toe.

De rechtspositieregeling bepaalt de waarde van de maaltijdcheques. Die bestaat uit een bijdrage van de werkgever en een bijdrage van de werknemer zelf (dat laatste deel wordt afgehouden van het loon). In 2019 bedraagt maximumwaarde van een maaltijdcheque € 8. Zolang de waarde van de maaltijdcheque niet boven dat maximum uitkomt worden er geen fiscale of andere inhoudingen op gedaan. 

Voor elke volledige gewerkte dag heeft een personeelslid recht op één maaltijdcheque. Er kan ook een cheque worden toegekend voor iedere deeltijdse dagprestatie, maar het is ook mogelijk om een regeling te voorzien waarbij de cheques worden toegekend op basis van het aantal gepresteerde uren. Er kan geen maaltijdcheque worden toegekend voor feestdagen, inhaalrustdagen, vakantiedagen, ...

Hospitalisatieverzekering

De lokale besturen hebben zich ertoe verbonden om voor hun personeel dat voor onbepaalde duur wordt tewerkgesteld, een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten en de premie daarvoor op zich te nemen.

Bijkomende mogelijkheden zijn:

  • Het bestuur kan beslissen om de verzekeringspremie van personeelsleden die minder dan halftijds werken, maar gedeeltelijk op zich te nemen.
  • Ook contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kunnen in de verzekering opgenomen worden.
  • De hospitalisatieverzekering kan ook aangeboden worden aan de gepensioneerde personeelsleden en de gezinsleden van het personeelslid. In dat geval bepaalt het bestuur of het de premie volledig of gedeeltelijk op zich neemt.

Opmerkingen:

  • Een paar jaar geleden werden de premies voor de hospitalisatieverzekering gevoelig opgetrokken. De besturen moesten toen kiezen tussen de basisformule of een uitgebreide formule (die onder meer de kosten van het verblijf op een éénpersoonskamer dekt). Omwille van de kostprijs kozen de meesten voor de basisformule. Zorg dat je eens nagaat in de polis welke kosten gedekt worden en welke niet. Zo kan je bij een hospitalisatie een overwogen kamerkeuze maken.
  • Wie met pensioen gaat, kan de hospitalisatieverzekering op eigen kosten verder zetten. Het is aangewezen om dat te overwegen.
Wil je meer weten over de specifieke regelgeving in jouw sector?

button-contactformulier
button-contacteer-ons