Statutair of contractueel

©Shutterstock

Wat is het verschil tussen een statutair en een contractueel personeelslid?

In de openbare sector wordt een onderscheid gemaakt tussen statutaire en contractuele personeelsleden.

Als je een statutair personeelslid bent, dan ben je vast benoemd. Je moet een selectieprocedure doorlopen en slagen voor verschillende proeven om voor een statutaire aanstelling in aanmerking te komen.

Als de vacature - waarvoor je succesvol een selectieprocedure hebt doorlopen - open werd verklaard voor een statutaire aanstelling dan word je aangesteld als statutair ambtenaar. Je bent dan niet contractueel gebonden aan je werkgever. Zo’n aanstelling geldt in principe tot aan je pensioen. Indien je vroegtijdig uit dienst wil gaan, dan kan dat volgens de regels voorzien in je rechtspositieregeling.

Een statutaire aanstelling opent een aantal bijkomende rechten zoals een overheidspensioen en een bijzondere regeling bij vakantie en ziekte. Je bouwt geen rechten op voor werkloosheiduitkeringen, behalve bij ontslag door de werkgever.

Als de vacature - waarvoor je succesvol een selectieprocedure hebt doorlopen - open werd verklaard voor een contractuele invulling dan kom je in dienst als contractueel personeelslid. Je tekent een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Die valt onder de wet op de arbeidsovereenkomsten. Je valt ook onder privéregeling wat sociale zekerheid betreft, bv. ziekte en werkloosheid.

 

 Statutair personeelslid  Contractueel personeelslid
 
 • Wordt benoemd
 • De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een statuut dat de overheid zelf bepaalt
 • Ontslag kan na tuchtprocedure of negatieve evaluaties
 • Specifieke regeling van ziektekrediet
 • Overheidspensioen
 • Negatieve beslissingen kunnen aangevochten worden bij beroepsorganen of de Raad van State
 
 • Wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst (een contract van bepaalde duur, van onbepaalde duur of een vervangingscontract)
 • Ontslag is mogelijk
 • Algemene wetgeving is van toepassing
 • Werknemerspensioen, dat steeds vaker aangevuld wordt door een aanvullend pensioen (verschilt van werkgever tot werkgever)
 • Geschillen moeten beslist worden in de arbeidsrechtbank

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.