Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Je centrale op sociale netwerken

Wie zijn we?

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) is met bijna 40.000 leden de grootste Vlaamse vakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs. In 75% van de vrije en gemeentelijke basisscholen vertegenwoordigen wij de belangen van het personeel, actief of gepensioneerd: (kleuter)onderwijzers, leermeesters, ICT- of zorgcoördinatoren, directeurs, paramedici, kinderverzorgers, pedagogisch begeleiders, adviseurs, inspecteurs, administratief, medisch, sociaal, psychologisch of orthopedagogisch personeel,…

Onze missie

Het COV verdedigt als vakbond de belangen van haar leden. We willen het personeel van het gesubsidieerd basisonderwijs rechtszekerheid en werkcomfort bieden, hen erkennen in hun professionaliteit en betrekken bij de realisatie van uitstekend onderwijs. Tegelijk voelen we ons mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen. We ijveren samen met onze leden voor kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen. Deze missie van het COV steunt op de christelijke inspiratie waarop de syndicale en pedagogische werking worden uitgebouwd.

Structuur

Het COV maakt deel uit van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond), dat met 1,5 miljoen leden de grootste vakbond van België is. Het ACV is opgedeeld in verschillende beroepscentrales die de krachten bundelen. Samen werken we aan de verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van alle werknemers en van de zwakkeren in onze samenleving.

Het centrum van de professionele werking van het COV is het algemeen secretariaat in Brussel, met onze centrale dienstverlening en ondersteunende diensten zoals onze communicatie- en studiedienst. Het COV wil dicht bij haar leden staan, dus delen we ons verder op in vijf provinciale verbonden. Elke provincie heeft zijn inspraakbegeleiders, die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw en ondersteuning van personeelsinspraak in basisscholen. Wil je jouw provinciaal verbond leren kennen? Hieronder vind je hun websites:

Geschiedenis

De geschiedenis van het COV gaat terug tot het jaar 1893. Dorpsonderwijzer Kamiel Van Caeneghem organiseerde toen een eerste bijeenkomst van christelijke onderwijzers in de Volksbond. Ze kwamen op voor een herwaardering van hun beroep en gaven zo de aanzet tot de stichting van het COV.

Naast het verbeteren van de beroepsbekwaamheid van haar leden wilde het COV de materiële belangen van de leerkrachten behartigen. Tot op vandaag blijven die syndicale en pedagogische werkingen de twee belangrijkste pijlers van het COV. Hoewel het COV zich van bij zijn ontstaan als een christelijke vakbond wilde profileren, duurde het tot na de Tweede Wereldoorlog voor we officieel deel ging uitmaken van het ACV.

Toen het COV in 2013 haar 120ste verjaardag vierde, werd in samenwerking met KADOC-KULeuven een archiefproject op poten gezet om onze rijke geschiedenis te bewaren en te delen met een ruim publiek. Wil je meer weten over de geschiedenis van het COV? Bestel dan via caroline.vanpoucke@acv-csc.be een gratis exemplaar van “Strijd voor waardering: het COV van 1893 tot 1983”, een boek over de eerste 90 jaar van de vakbond geschreven door Lies Van Rompaey.