Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ik ben jong en ik wil ... militant zijn

Vier jonge militanten vertellen waarom ze zich inzetten voor de vakbond. In dit dossier ook meer over wat de vakbond kan betekenen voor jongeren.

Arne Maeschalk, 24 jaar

Sinds september vorig jaar ben ik militant bij De Lijn. Ik zocht iets met meer uitdaging en inhoud. Er was veel onrust op de werkvloer na een sociaal overleg dat iedereen bezighield. Ik vond het belangrijk om daar zo objectief mogelijk een standpunt over in te kunnen nemen. Dat kan als militant. Je draagt bij aan een eerlijke communicatie naar de chauffeurs. Ik kan mijn input delen en makkelijker in contact komen met jongere collega’s. Als militant heb ik een andere kijk op het bedrijf en mijn loopbaan gekregen. 

Het klinkt als een idealistisch cliché maar ik wil de werkplek graag omtoveren tot een plaats die perfect aansluit bij ieders behoeften en verwachtingen. Door een makkelijk bereikbaar aanspreekpunt te zijn voor collega’s met een vraag of probleem. Die stem wil ik versterken bij de directie. 

Ik wist daarvoor niet zo heel goed wat een vakbond zoal deed. Maar aanraking met vakbonden omdat het sociaal overleg enorm leeft. Vakbonden hebben niet altijd de beste reputatie. Dat komt voornamelijk omdat de focus vaak op negatieve berichtgeving ligt. Het is ook moeilijk om binnen een grote organisatie als De Lijn voor iedereen goed te doen. Als je voor een groep medewerkers je punt binnen kan halen, dan zullen er altijd een paar achterblijven die zich benadeeld voelen. Voor mij is een vakbond nog altijd een communicatieschakel tussen de verwachtingen van de werkgever en de noden van de werknemer. Een vakbond zorgt ervoor dat je als individu opgewassen bent tegen een grote organisatie.

 

Chloë Frans, 25

Ik ben sinds mei vorig jaar buschauffeur op de stelplaats van Sint-Niklaas. Na twee weken werd ik tegengehouden door controleurs van De Lijn, terwijl ik net wilde pauzeren. Omdat ik, net als de meeste chauffeurs, al niet veel pauze heb, maakte ik daar opmerkingen over. Ik neem over het algemeen geen blad voor de mond en dat was ook ter ore gekomen van de militant van ACV Openbare Diensten. Die zei me dat ze zo iemand altijd kunnen gebruiken. En dus werd ik al vrij vlug militant. Ik moet me nog wat inwerken, maar ik wil vooral een aanspreekpunt zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als tussenpersoon bij hun teamcoach.
Vakbonden zijn echt nodig. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die vinden dat het niet zo is. Persoonlijk heeft de vakbond mij al twee keer bij serieuze problemen geholpen. Ik heb de indruk dat jongeren eigenlijk weinig weten over de vakbond. Ik denk niet dat ze er per se een negatief beeld over hebben. Het is daarom belangrijk om hen beter te informeren, vooral via sociale media.

 

Cynthia Vanderschueren, 25 jaar

Ik ben militant sinds begin maart, bij de kinderopvang van Stad Gent. Ik moet mijn eerste vergadering nog meemaken. Ik werd militant via een collega. Een groot deel van mijn familie zit ook bij de vakbond, dus het zit een beetje in het bloed. Ik hoorde thuis aan de keukentafel veel over de vakbond spreken. Dat maakte me nieuwsgierig. Er komt de komende jaren veel op ons af in de kinderopvang. Dan is het goed dat je als eerste op de hoogte wordt gebracht. 

Ik werk bij een kinderopvang in Gentbrugge. Wat personeelstekort betreft gaat het nogal op en neer. Er is een redelijk groot verloop wat volgens mij de schuld is van de werking van de kinderopvang. We moeten nu overal inspringen, en mensen kiezen daar niet voor als ze starten.

De ene jongere kijkt al wat positiever dan de andere naar een vakbond, ik heb de indruk dat ze in het algemeen wel begrip hebben voor het werk dat een vakbond doet.

 

Aaron Derijcke, 25 jaar

Al bijna twee jaar werk ik als redder in het gemeentelijk zwembad van Wetteren, waarvan vijf maanden als militant. Het is belangrijk dat iemand hier opkomt voor de collega’s. In het team voel ik wel wat frustraties en dan is het goed als iemand spreekbuis is. Ik durf zeggen wat het team echt vindt.

De gemeente Wetteren speelt met het idee om het zwembad te privatiseren. Ik wil kort op de bal spelen zodat er geen dingen boven ons hoofd beslist worden. Ik ben nog jong en redders zoeken ze overal, maar collega's die hun pensioen naderen zijn echt wel onzeker. We zouden willen dat het zwembad van de gemeente blijft, iedereen werkt hier graag. In het geval van een privatisering willen we op zijn minst dat onze voorwaarden en rechten dezelfde blijven.

Het imago van de vakbond bij jongeren is niet zo goed. Het algemeen vertrouwen in de instellingen is bij hen sowieso superlaag. Volgens mij leeft bij veel jongeren de gedachte dat de vakbonden onder één hoedje spelen met de politiek. Dat de werknemer uiteindelijk toch altijd de dupe zal zijn van het grote geld. Die verkeerde perceptie kan de vakbond wegwerken door aan te halen wat ze in de geschiedenis allemaal hebben bereikt. Jongeren denken namelijk dat al onze verworvenheden uit het niets zijn gekomen.

 

Welke rechten heb je als stagiair? Vraag het aan Jong ACV!

Cédéric Verspeelt vertegenwoordigt ACV Openbare Diensten in de Jongerenwerkgroep van Jong ACV. “Jongeren hebben dezelfde rechten en plichten als andere werknemers. De meest voorkomende problemen en onduidelijkheden gaan over de jeugdvakantie en het kindergeld. Het is onduidelijk tot wanneer jongeren recht hebben op kindergeld en waar je moet melden wanneer je een eerste job hebt.

Wat de jeugdvakanties betreft, hangt het af van de sector waarin je werkt. In de openbare sector wordt in principe - er zijn uitzonderingen in sommige lokale besturen - het verlof gebaseerd op het jaar dat je werkt, dus heb je daar meteen recht op. Maar in de privésector moet je eerst een jaar gewerkt hebben voor je recht hebt op vakantie. Om in dat eerste jaar toch recht te hebben op jeugdvakantie, kan je een beroep doen op het ACV. Die dient je dossier in bij de RVA en daarna zorgt de Dienst Werkloosheid van het ACV voor de uitbetaling.

Voor stagiairs heeft Jong ACV een heel programma met webinars en infobrochures uitgewerkt, waarin verschillende thema’s die stagiairs aanbelangen aan bod komen. Vorig jaar ging het over de dienstverplaatsingen van stagiairs. Ze krijgen daar vaak geen vergoeding voor.

Stagiairs hebben eigenlijk heel weinig rechten. Zo zijn er veel problemen in de zorg waar ze taken moeten uitvoeren waarvoor ze niet opgeleid en bevoegd zijn. In woonzorgcentra staan stagiairs er op bepaalde momenten soms helemaal alleen voor. 

Verhalen van stagiairs bereiken niet altijd de vakbond omdat ze de weg ernaartoe onvoldoende kennen. Een lidmaatschap is nochtans heel voordelig. Ben je tussen 15 en 25 jaar en studeer je of zit je in je beroepsinschakelingstijd? Dan word je helemaal gratis lid van het ACV.”

FAQ van jongeren aan de vakbond

Hoeveel mag ik werken als jobstudent?

Als jobstudent mag je werken zoveel als je wilt. Wel houd je best rekening met drie dingen: de 600 urenregel, de regels rond het groeipakket en die rond de belastingen.

Wanneer moet ik als jobstudent zelf belastingen betalen?

Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, dan hoef je er geen belastingen op te betalen. Wel moet je zelf je belastingaangifte invullen. Het maximumbedrag zonder er zelf belastingen op te betalen verandert elk jaar en ligt voor het inkomen van 2024 op 15.100 euro.

Word ik betaald voor mijn stage?

Als stagiair word je bijna nooit betaald voor je werk. Het is wel mogelijk een onkostenvergoeding te onderhandelen met je stageplaats. Ze betalen dan jouw woon-werkverkeer terug. Heel wat bedrijven doen dit al. Aarzel dus niet om ernaar te vragen! 

Krijg ik nog kindergeld als ik een stage volg?

Je stage zal er niet voor zorgen dat je geen kindergeld meer krijgt. Let op: je kan je kindergeld niet meer krijgen als je ouder bent dan 25 jaar of als je langer dan een jaar uitgeschreven bent in het onderwijs.

Mag ik naast mijn stage nog een studentenjob hebben?

Dat hangt af van de soort stage. Volg je een stage met Individuele Beroepsopleiding via VDAB dan mag je geen studentenjob hebben. Naast een Beroepsinlevingsstage via VDAB mag je nog wel een studentenjob uitvoeren. Bij een stage in het hoger onderwijs ben je gewoon student en mag je een studentenjob doen. Verloopt je stage via duaal leren? Ook dan mag je een studentenjob uitvoeren, maar als je minderjarig bent, dan mag dat maximaal 8 uren per dag en 40 uren per week. Je uren op de stageplaats, én op de schoolbanken tellen hiervoor mee. Tijdens het schooljaar heb je dus niet veel tijd over om nog een studentenjob te doen.

Volg je stage via een andere weg?

Contacteer Jong ACV dan even.