Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

De Vraag: “Wanneer heb ik recht op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur?”

Elke dag staan de vakbondsconsulenten van ACV Openbare Diensten paraat om jouw vragen als lid te beantwoorden. Over een breed scala aan onderwerpen. Heidi Derudder kreeg bovenstaande vraag in de mailbox.

Je loopbaan gestart met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur? En volgde daarop een nieuwe arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, of eventueel een vervangingsovereenkomst? Je bent niet alleen, veel contractuelen bij openbare diensten zijn zo begonnen. Maar na de zoveelste tijdelijke arbeidsovereenkomst stel je jezelf allicht de vraag: vanaf wanneer heb ik recht op een contract van onbepaalde duur? “Je hebt misschien al van je werkgever gehoord dat je als contractuele medewerker pas in aanmerking komt voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als je slaagt voor het aanwervingsexamen”, steekt vakbondsconsulent Heidi Derudder van wal. “Maar dat klopt niet. De wetgeving zit anders in elkaar.”

Maximumduur van twee jaar

“De wetgeving is duidelijk. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur doen een vermoeden ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Tenzij de werkgever duidelijk kan motiveren dat de opeenvolging gerechtvaardigd is of dat het aan de werknemer ligt dat er een onderbreking is tussen de overeenkomsten.” De wet legt ook een maximumduur vast voor die opeenvolging: je kan maximaal vier overeenkomsten voor een bepaalde tijd doen van minimum drie maanden. De totale duur mag niet meer dan twee jaar zijn. Heidi vult nog aan: “Onder bepaalde voorwaarden kan dat verlengd worden tot contracten van maximaal zes maanden tot een totaal van drie jaar.”

Vervangingsovereenkomsten

“Er is geen verbod op opeenvolgende vervangingsovereenkomsten. Normaal kan je maximaal twee jaar lang werken met zulke overeenkomsten. Al zijn er twee uitzonderingen: wanneer er sprake is van een onderbreking tussen de overeenkomsten die aan jou ligt als werknemer of wanneer je een werknemer vervangt in loopbaanonderbreking of tijdskrediet.” Ook als je een contract van bepaalde duur combineert met een vervangingsovereenkomst blijven de meeste regels gelden. Met een maximumtermijn van twee jaar. “Ik kijk samen met jou of je verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voldoen aan deze voorwaarden. Vermoed ik dat jouw situatie ondertussen overeenkomt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, dan maak ik je werkgever erop attent om de regels voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur toe te passen.”

 

Zit jij met vragen waar je niet direct een antwoord op weet? Stuur ze door naar nt@acv-csc.be