Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

De Vraag: "Ik werk bij een lokaal bestuur en wil graag minder werken voor ik met pensioen ga. Kan dat?"

Elke dag staan de vakbondsconsulenten van ACV Openbare Diensten paraat om jouw vragen als lid te beantwoorden. Over een breed scala aan onderwerpen. Annick Vanderhenst kreeg bovenstaande vraag in de mailbox.

“Ik geef altijd advies op maat van de individuele situatie. Stel dat je als ambtenaar een zelfstandige activiteit uitoefent in bijberoep, dan kan dat je mogelijkheden om minder te werken beïnvloeden.” 

“Wil je je loopbaan onderbreken met een premie, dan heb je een motief nodig: voor iemand zorgen of een opleiding volgen”, aldus Annick. “Bij de betaalde verloven kan je kiezen tussen de thematische verloven van de RVA, of het Vlaams zorgkrediet. De uitkeringen van de RVA zijn hoger dan het Vlaams zorgkrediet, dus ik geef altijd de raad om eerst een thematisch verlof op te nemen. De cumulatiemogelijkheden met een zelfstandige activiteit zijn ook ruimer: nog een reden om eerst te kiezen voor een thematisch verlof”. 

“Je kan ook altijd onbetaald verlof opnemen”, aldus Annick, “dan heb je geen motief nodig én dit verlof kan je onbeperkt cumuleren met een zelfstandige activiteit, ten minste als die niet onverenigbaar is met de functie.” Onbetaald verlof is soms een recht, in andere gevallen een gunst.

Er bestaan vier vormen van thematische verloven: verlof voor medische bijstand, ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor mantelzorg. Het Vlaams zorgkrediet kan je opnemen voor vijf motieven: de zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad, de zorg voor je kind(eren) tot en met 12 jaar, de zorg voor jouw kind met een handicap, palliatieve zorg of een erkende opleiding volgen.

“Voor het pensioen telt een thematisch verlof altijd volledig mee, zowel voor statutairen als contractuelen. Zowel voor het bedrag als om te kijken of je met vervroegd pensioen kan gaan.”

Zorgkrediet en onbetaald verlof kunnen gedurende een bepaalde periode meetellen. Die verschilt onder meer naargelang je statuut, het type verlof, de omvang van de onderbreking, de leeftijd en de verloven die je al hebt opgenomen. “Dus als je van plan bent om voor je met pensioen gaat verlof op te nemen, laat je dan eerst adviseren door je vakbondsconsulent”, besluit Annick.

Meer info over je loopbaan onderbreken en de bijhorende uitkeringen vind je hier.

 

Zit jij met vragen waar je niet direct een antwoord op weet? Stuur ze door naar nt@acv-csc.be


Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.