Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Syndicale premie COV

Syndicale premie? Even vanzelfsprekend als je dagelijkse koffie. Laat dit niet aan je voorbijgaan!

Als AGODI je salaris betaalt, heb je recht op een syndicale premie als je tijdens het vorige kalenderjaar lid was van het COV en een minimale ledenbijdrage betaalde.

Wat moet je doen?

Stap 1: Ga naar Mijn Onderwijs, meld je aan en download je formulier 'vakbondspremie' (krijg hulp via het stappenplan)

Stap 2: Druk je aanvraagformulier af en vul het nauwgezet in.

Stap 3: Bezorg het aan de COV-vakbondsafgevaardigde op je school of aan je plaatselijke verantwoordelijke voor de syndicale premies (volgt).

Heb ik recht op de syndicale premie?

Je hebt recht op de syndicale premie als je in het gesubsidieerd onderwijs werkte tijdens het referentiejaar 2023, je salaris ontvangt van AGODI én het vorige kalenderjaar een minimale ledenbijdrage betaalde. Ook als er een juridische band blijft met het schoolbestuur, zoals bij terbeschikkingstelling, kom je in aanmerking voor de syndicale premie.

Heb ik recht op de syndicale premie als ik in 2023 overgestapt ben van ACOD of VSOA naar het COV?

Jazeker. We nemen je lidmaatschap bij andere vakbonden in de overheidssector mee in aanmerking. Voeg de bewijsstukken van betaling lidmaatschap (betalingsbewijs, attest, ...) toe aan je aanvraagformulier.

Waar vind ik mijn aanvraagformulier?

Voor de meeste personeelsleden wordt het formulier in de loop van maart digitaal gepubliceerd op de website ‘Mijn Onderwijs. Je moet je aanvraagformulier daar downloaden en afdrukken (stappenplan).

Uitzonderlijk bezorgt AGODI een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:
• Er uitdrukkelijk voor gekozen hebben om hun salarisuittreksel op papier te krijgen 
• Met pensioen zijn gegaan zijn tussen januari 2023 en eind februari 2024
• In dienst waren in het referentiejaar 2023 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2024
• In 2023 overleden zijn

Hoe bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

Is er op jouw school een COV-vakbondsafgevaardigde? 
- Ja? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zorgt ervoor dat het formulier goed terecht komt. 
- Nee? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de verantwoordelijke van jouw kring of regio (volgt).

Je bezorgt enkel de originele en geprinte formulieren.

OPGELET: ingescande formulieren mogen wij niet aanvaarden.

Wanneer moet ik het formulier indienen?
Je moet het formulier uiterlijk vóór 30 juni aan het COV bezorgen. Formulieren die ons te laat bereiken, mogen we pas het volgende jaar behandelen.

Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

• Vul het originele formulier volledig in DRUKLETTERS in, zo kunnen wij het digitaal verwerken. 

• Controleer je persoonlijke gegevens en verbeter indien nodig. Je correcte adres noteer je in het "vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid".

• Vergeet je handtekening niet!

 

Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

De betaalde lidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2023 bepaalt het bedrag van de premie.

 Minimale lidmaatschapsbijdrage 2023  Bedrag van de syndicale premie
 Vanaf € 188,44  € 90,00
 Vanaf € 141,30  € 67,50
 Vanaf € 94,20  € 45,00
 Minimaal € 47,10  € 22,50

 

Help, het downloaden lukt niet!

Contacteer ons, we loodsen je er graag door. Mail cov.ledenadministratie@acv-csc.be of bel 02 244 37 00.

Waarom kan ik het formulier niet digitaal naar jullie opsturen?

De overheid vraagt ons dit. De overheid controleert op de aanwezigheid van de papieren ingediende formulieren via steekproeven in onze hoofdzetel.
Kan je momenteel niet printen? Geen paniek, je hebt tijd tot uiterlijk 30 juni!

Help, ik vind mijn formulier niet!

Uitzonderlijk bezorgt AGODI een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:

• Er uitdrukkelijk voor gekozen hebben om hun salarisafschrift op papier te krijgen 
• Met pensioen zijn gegaan zijn tussen januari 2023 en eind februari 2024
• In dienst waren in het referentiejaar 2023 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2024
• In 2023 overleden zijn

Ben jij in dat geval en heb je geen formulier ontvangen of vind je het niet meer terug? Enkel dan kan je een duplicaat aanvragen:

  • Bezorg je vraag per e-mail aan cov.ledenadministratie@acv-csc.be en vermeld hierin zeker je naam, lidnummer en stamboeknummer én 'duplicaat formulier syndicale premie.'
  • Je krijgt van ons een formulier om een duplicaat aan te vragen.
  • Vul het aanvraagformulier volledig in, zet je handtekening en stuur het samen met een kopie van je identiteitskaart terug naar het COV.

Let op, je krijgt in dat geval geen papieren versie. Deze aanvraag wordt automatisch verwerkt. De uitbetaling gebeurt ten vroegste vanaf 1 juli 2024.

Werd mijn syndicale premie al betaald?

Volg de uitbetaling van je premie van dit of vorig jaar online via je syndicale e-dossier. Dit kan je raadplegen door in te loggen via "MijnACV", bovenaan deze website.

Ik heb mijn syndicale premie vorig jaar niet aangevraagd. Kan dit nog?

Jawel, dat kan nog. In 2024 kunnen zowel de aanvraagformulieren voor het referentiejaar 2023 als 2022 ingediend worden. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen.

Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

Het COV mag van de overheid slechts gedurende een beperkte periode de syndicale premies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard en verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.  

Wat met het formulier van overleden collega's?

Nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie kunnen het formulier van de overledene aan het COV-secretariaat bezorgen. Het formulier vul je in zoals hierboven vermeld, maar met de vermelding "OVERLEDEN". De erfgenaam vermeldt zijn of haar volledige adres, het persoonlijke post- of bankrekeningnummer (in IBAN-formaat) en de handtekening op het formulier.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.