Syndicale premie

Dankzij de syndicale premie krijg je tot de helft van je COV-lidgeld terug! Hoe?

Als AgODi je salaris betaalt, heb je recht op een syndicale premie als je tijdens het vorige kalenderjaar lid was van het COV en een minimale ledenbijdrage betaalde .

Wat moet je doen?

Stap 1: Ga naar Mijn Onderwijs, meld je aan en download je formulier 'vakbondspremie'

Stap 2: Druk je aanvraagformulier af, vul het in en kleef een groene COV-klever op de achterkant

Stap 3 : Bezorg het aan de COV-vakbondsafgevaardigde op school of aan je plaatselijke verantwoordelijken syndicale premie


Heb ik recht op de syndicale premie?

Je hebt recht op de syndicale premie als je in het gesubsidieerd onderwijs werkte tijdens het referentiejaar 2020, je salaris ontvangt van AgODI én het vorige kalenderjaar een minimale ledenbijdrage betaalde.
Ook als er een juridische band blijft met het schoolbestuur, zoals bij terbeschikkingstelling, kom je in aanmerking voor de syndicale premie. 

Waar vind ik mijn aanvraagformulier?

Voor de meeste personeelsleden wordt het formulier vanaf 17 maart 2021 digitaal gepubliceerd op de website ‘Mijn Onderwijs. Je moet je aanvraagformulier daar downloaden en afdrukken. Hier vind je een stappenplan

Uitzonderlijk bezorgt AgODi een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:
• Er uitdrukkelijk voor gekozen hebben om hun salarisuittreksel op papier te krijgen 
• Met pensioen zijn gegaan zijn tussen januari 2020 en eind februari 2021
• In dienst waren in het referentiejaar 2020 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2021
• In 2020 overleden zijn

Hoe en wanneer bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

Hoe bezorgen?
• Is er op jouw school een COV-vakbondsafgevaardigde? 
- Ja? Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zorgt ervoor dat het formulier goed terecht komt. 
- Nee? 
Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de verantwoordelijke van jouw kring of regio.
• Je bezorgt enkel de originele en geprinte formulieren.

Wanneer bezorgen?
Je moet het formulier UITERLIJK vóór 30 juni aan het COV bezorgen. 
Formulieren die ons te laat bereiken, mogen we pas het volgende jaar behandelen.

 

Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

• Vul het originele formulier volledig in DRUKLETTERS in, zo kunnen wij het digitaal verwerken. 

 OPGELET: ingescande formulieren mogen wij niet aanvaarden.

• Controleer je persoonlijke gegevens en verbeter indien nodig. Je correcte adres noteer je in het "vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid".

• Vergeet je handtekening niet!

• Kleef een groene COV-klever op de achterkant van het formulier. Je groene klevers werden je opgestuurd, samen met je lidkaart.

Geen klevers meer? Bestel ze via een handig formulier op de ACV-website!

Kruis 'groene klevers' aan en vul je gegevens in. Op het formulier staat een melding "Als je een werkloosheidsdossier hebt bij het ACV, dan kan je onderstaande documenten bestellen", maar geen paniek: ook als je gewoon lid bent bij het COV en geen werkloosheidsdossier hebt, kan je via deze weg groene klevers bestellen!

Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

De betaalde lidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2019 bepaalt het bedrag van de premie.

 Minimale lidmaatschapsbijdrage 2020  Bedrag van de syndicale premie
 Vanaf € 160,76  € 90,00
 Vanaf € 120,57  € 67,50
 Vanaf € 80,38  € 45,00
 Minimaal € 40,19  € 22,50

Help, het downloaden lukt niet!

Contacteer ons, we loodsen je er graag door. Mail cov.ledenadministratie@acv-csc.be of bel 02 244 37 00.

Waarom kan ik het formulier niet digitaal naar jullie opsturen?

De overheid vraagt ons dit. 
De overheid controleert op de aanwezigheid van de papieren ingediende formulieren via steekproeven in onze hoofdzetel.
Kan je momenteel niet printen? Geen paniek, je hebt tijd tot uiterlijk 30 juni!

Help, ik vind mijn formulier niet!

Uitzonderlijk bezorgt AgODi een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:

• Er uitdrukkelijk voor gekozen hebben om hun salarisafschrift op papier te krijgen 
• Met pensioen zijn gegaan zijn tussen januari 2020 en eind februari 2021
• In dienst waren in het referentiejaar 2020 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2021
• In 2020 overleden zijn

Ben jij in dat geval en heb je geen formulier ontvangen of vind je het niet meer terug? Enkel dan kan je een duplicaat aanvragen. Bezorg je vraag per e-mail aan cov.ledenadministratie@acv-csc.be en vermeld hierin zeker je naam, lidnummer en stamboeknummer. Let op, je krijgt in dat geval geen papieren versies.  Deze aanvragen worden automatisch verwerkt via een formuliernummer. De uitbetaling gebeurt ten vroegste vanaf 1 juli 2021.

Werd mijn syndicale premie al betaald?

Volg de uitbetaling van je premie van dit of vorig jaar online via je syndicale e-dossier. Dit kan je raadplegen door in te loggen  via "MijnACV", bovenaan deze website.

Ik heb mijn syndicale premie vorig jaar niet aangevraagd. Kan dit nog?

Jawel, dat kan nog. In 2021 kunnen zowel de aanvraagformulieren voor het referentiejaar 2020 als 2019 ingediend worden. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen.

Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

Het COV mag van de overheid slechts gedurende een beperkte periode de syndicale premies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard en verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.  

Wat met het formulier van overleden collega's?

Nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie kunnen het formulier van de overledene aan het COV-secretariaat bezorgen. Het formulier vul je in zoals hierboven vermeld, maar met de vermelding "OVERLEDEN". De erfgenaam vermeldt zijn of haar volledige adres, het persoonlijke post- of bankrekeningnummer (in IBAN-formaat)  en de handtekening op het formulier.
 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.