Syndicale premie

Dankzij de syndicale premie krijg je tot de helft van je lidgeld terug! Hoe werkt het? Lees hier de beschrijving.

Alle personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs betaald door AgODi krijgen einde maart een aanvraagformulier voor de syndicale premie. Je hebt recht op die premie als je tijdens het referentiejaar 2018 lid was van het COV en een minimale ledenbijdrage betaalde.

NIEUW! Tenzij je uitdrukkelijk koos voor een papieren versie, wordt het aanvraagformulier vanaf 26 maart digitaal bezorgd via ‘Mijn onderwijs’. Je moet het formulier daar zelf downloaden, printen en invullen. Bezorg het ingevulde formulier snel aan je vakbondsafgevaardigde op school of aan de kring- of regioverantwoordelijke.

Heb ik recht op de syndicale premie?

De personeelsleden (voltijds of deeltijds) van het gesubsidieerd onderwijs die tijdens het referentiejaar bezoldigd werden via een salaristoelage EN een minimale ledenbijdrage betaalden, komen in aanmerking voor de syndicale premie. 
Ook personeelsleden in alle vormen van terbeschikkingstelling, waarbij de juridische band met het schoolbestuur is blijven bestaan, komen in aanmerking. 

Hoe ontvang ik mijn aanvraagformulier?

Voor de meeste personeelsleden wordt het formulier op 26 maart digitaal gepost op ‘mijn onderwijs’. Je moet je aanvraagformulier downloaden en afprinten. Hier vind je een stappenplan

Uitzonderlijk bezorgt AgODi een papieren formulier vóór 31 maart aan de personeelsleden die:
• Uitdrukkelijk voor papier hebben geopteerd bij het digitaliseren van de salarisafschriften
• Gepensioneerd zijn tussen januari 2018 en einde februari 2019
• In dienst waren in het referentiejaar 2018 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2019
• In 2018 overleden zijn

Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

• Vul het originele formulier volledig in HOOFDLETTERS in, zo kunnen wij het digitaal verwerken.
• Controleer je persoonlijke gegevens, naam en adres. Verbeter indien nodig. Je correcte adres noteer je in het "vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid".
• Kleef een groene klever, waarop je kringnummer (formaat xxx) en je nationaal lidnummer ACV/COV (formaat xx- xxxxxx - x) staan in het “Vak in te vullen door het bovenvermelde personeelslid”.
• Vul je post- of bankrekeningnummer in (in IBAN-formaat: BExx xxxx xxxx xxxx)
• Schrijf onderaan “Gelezen en goedgekeurd" 
• Noteer de datum van de ondertekening
• Onderteken het formulier

Hoe en wanneer bezorg ik mijn ingevuld aanvraagformulier?

Hoe bezorgen?
• Op je school is een COV-vakbondsafgevaardigde: Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de vakbondsafgevaardigde. Hij of zij zorgt ervoor dat het formulier langs de juiste weg op het algemeen secretariaat in Brussel terecht komt en verwerkt wordt.
• Op jouw school is geen COV-vakbondsafgevaardigde.  Bezorg het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld aan de verantwoordelijke van jouw kring of regio.

Wanneer bezorgen?
Je moet het formulier UITERLIJK vóór 30 juni aan het COV bezorgen. 
Formulieren die ons te laat bereiken, kunnen we pas het volgende jaar behandelen. De betalingen registreren van de premies voor tienduizenden leden doen we als centrale zelf en wel zo snel mogelijk. Samen met de vakbondspremies van de laattijdige aanvragen van het voorgaande jaar moet dit afgerond zijn voor het jaareinde.

Uiterlijk 31 maart

  • Je vindt je aanvraagformulier voor de syndicale premie via de website "Mijn onderwijs". Log in, download en print het af in een goede kwaliteit.

 

 
  • Vul het formulier correct en volledig in in HOOFDLETTERS en onderteken het met datum en de vermelding "gelezen en goedgekeurd". 
 
Uiterlijk 30 juni
  • De kring- en regioverantwoordelijken bezorgen de formulieren aan het COV-secretariaat.
Na 1 juli
  • Het COV-secretariaat zorgt voor de uitbetaling van de syndicale premie.

Hoe groot is het bedrag van de syndicale premie?

De betaalde lidmaatschapsbijdrage tijdens het referentiejaar 2018 bepaalt het bedrag van de premie.

 Minimale lidmaatschapsbijdrage Bedrag van de vakbondspremie
 Vanaf € 157,61 € 90,00
 Vanaf € 118,21 € 67,50
 Vanaf € 78,81 € 45,00
 Minimaal € 39,40 € 22,50

 

Werd mijn syndicale premie al betaald?

Je kan de uitbetaling online opvolgen via je syndicale e-dossier dat je kan raadplegen als je inlogt via "Mijn ACV", bovenaan deze website.

Ik heb mijn syndicale premie in 2018 niet aangevraagd. Kan dit nog?

Jawel, dat kan nog. In 2019 kunnen zowel de aanvraagformulieren met betrekking tot het referentiejaar 2018 als 2017 ingediend worden. Het aanvraagformulier van vorig jaar mag je samen met dat van dit jaar indienen. 

Wat met het formulier van overleden collega's?

Rechthebbende nabestaanden van overleden collega’s die aanspraak maken op de syndicale premie kunnen het formulier van de overledene aan het COV-secretariaat overmaken. Het formulier wordt ingevuld zoals hoger vermeld, maar met een dubbele rode streep dwars over "naam + adres". Schrijf het woord "overleden" tussen de dubbele rode streep. De erfgenaam vermeldt op het formulier zijn of haar naam, volledig adres, persoonlijk post- of bankrekeningnummer (IBAN-formaat) en handtekening.
Raadpleeg voor meer info de rubriek 'Overlijden in actieve dienst'.

Wat gebeurt er als mijn aanvraagformulier te laat werd ingediend?

Het COV mag slechts gedurende een beperkte periode de vakbondspremies uitbetalen. Laattijdige aanvraagformulieren worden op het algemeen secretariaat bewaard. Deze formulieren worden verwerkt bij de uitbetaling van de syndicale premies voor het volgende referentiejaar.  

Wat moet ik doen als ik mijn formulier niet terugvind?

Vanaf dit jaar ontvangen de meeste mensen het aanvraagformulier syndicale premie digitaal via "Mijn Onderwijs". Kijk bovenaan deze pagina voor een stappenplan. Je kan geen duplicaat aanvragen, je aanvraagformulier blijft immers steeds ter beschikking in "Mijn Onderwijs" en kan dus niet verloren gaan. Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Mogelijk kan je vakbondsafgevaardigde je helpen, is er op school wel een computer waar je met E-ID kan werken of je schakelt familie of vrienden in. 

Gevonden? Download het formulier, print het af en bezorg het ingevuld aan het COV. 

In uitzonderlijke gevallen bezorgt AgODi een papieren formulier aan de personeelsleden die 
• Uitdrukkelijk voor papier hebben geopteerd bij het digitaliseren van de salarisafschriften
• Gepensioneerd zijn tussen januari 2018 en einde februari 2019
• In dienst waren in het referentiejaar 2018 maar geen betaling hebben ontvangen in februari 2019
• In 2018 overleden zijn
Ben jij in dat geval en heb je geen formulier ontvangen of vind je het niet meer terug? Dan kan je een duplicaat aanvragen door (enkel voor leden, eerst inloggen met je lidnummer/geboortedatum/postcode) dit formulier nauwkeurig in te vullen. 
Let op, je krijgt het duplicaat niet thuisbezorgd. Deze aanvragen worden automatisch verwerkt. De uitbetaling gebeurt ten vroegste vanaf 1 juli 2019.  

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.