Code oranje in het onderwijs. Wat verandert er?

Het basisonderwijs schakelt naar code oranje. Dat is een goede zaak. We drongen er vorige week al op aan. Zonder gezond personeel dat op een haalbare en veilige manier kan werken, kunnen scholen immers niet open blijven.  

Het COV heeft aanhoudend ingezet op de bezorgdheden die leven bij de personeelsteams. Zo kan het niet dat bij de afwezigheid van collega’s te veel kinderen bij elkaar gezet worden in te kleine klassen. Ook als er niet kan vervangen worden, mag de veiligheid niet in gevaar gebracht worden. Het COV heeft herhaaldelijk de problemen over de nood aan vervangingen voor kortere periodes op tafel gelegd. Ook de zorg voor garantie op kinderverzorgers blijven we aankaarten! De minister beloofde gisteren dat er extra financiering komt voor meer korte vervangingen voor alle ambten. Over de toepassing ervan onderhandelen we eerstdaags. 

Wat betekent code oranje voor jouw school? 

 • Personeelsleden dragen ook buiten een mondmasker, tenzij de afstand van 1,5 meter kan gegarandeerd worden. 
 • Niet essentiële derden komen niet meer op school. Ouders worden bijvoorbeeld niet meer toegelaten. Wie dan wel een essentiële derde is, kan je hier lezen.
 • Oudercontacten, personeelsvergaderingen en andere activiteiten met volwassenen verlopen digitaal. Alleen in uitzonderlijke situaties kan nog een ontmoeting georganiseerd worden als alle veiligheidsmaatregelen (afstand, mondmasker) kunnen gegarandeerd worden.
 • We spreken niet meer over klasbubbels, wel over klasgroepen.
 • Als er tussen groepen voldoende afstand kan gehouden worden, kan in de refter gegeten worden. Middageten gebeurt in het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, geef de leerlingen dan zeker een vaste plaats in de refter. Eventueel kunnen alternerende pauzes voorzien worden. Eten per klasgroep hoeft dus niet in de klas zelf te gebeuren. Het is bovendien hygiënischer om de refter te gebruiken. Het ontlucht de klas en geeft terechte ademruimte voor het personeel. Voor de kleuters geldt de richtlijn over eten in vaste klasgroepen en met vaste plaatsen niet.
 • Extra-muros activiteiten worden opgeschort.
 • De opdracht van personeelsleden die in meerdere scholen werken wordt tot zo weinig mogelijk scholen beperkt. De directeurs van de betrokken scholen komen samen tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing, na overleg met de preventieadviseur.  De toewijzing wordt besproken in  het bevoegde onderhandelingscomité.
 • Inschrijvingen gebeuren digitaal of op afspraak
 • Bezoek van nieuwe leerlingen en ouders op school kan enkel onder erg strikte veiligheidsvoorwaarden.
 • Op het secretariaat of aan de onthaal balie (als die er is) wordt er plexiglas geplaatst. Leerlingen en personeel komen hier zo weinig mogelijk.
 • Net zoals bij de buitenschoolse sportactiviteiten, kunnen ook in de school, tijdens de lesuren, alle indoor en outdoor sportactiviteiten plaatsvinden. Kleedkamers moeten voldoende gereinigd kunnen worden. Anders gebruik je ze niet. Zwemlessen mogen ook plaatsvinden.
 • Bijeenkomsten voor volwassenen worden maximaal digitaal georganiseerd.
 • De omschakeling naar code oranje gebeurt uiterlijk tegen de herfstvakantie. We weten dat al veel scholen klaar zijn om te schakelen. Wacht dan niet langer!

Alle verfijningen vind je in de overzichtstabel voor het basisonderwijs.  

Een school is een plaats waar mensen – groot en klein – samen werken en leren. De moeilijkheden die jullie nu ondervinden om alles veilig te organiseren, met afstand houden, ventilatie, ruime lokalen, voldoende personeel, de nodige investeringen voor hygiëne maatregelen … wijzen erop dat er structureel en op lange termijn in het basisonderwijs moet geïnvesteerd worden. 

We schreven het eerder al en blijven het herhalen:  

 • Weet dat onze dienstbetoners en inspraakbegeleiders klaar staan voor jou. Heb je een vraag over de veiligheid en gezondheid op jouw school of over de organisatie van het onderwijs in jouw school, aarzel dan niet om hen te contacteren. Je vindt alle contactgegevens op https://www.hetacv.be/acv-cov/dienstbetoon
 • Als de organisatie van de school niet meer gegarandeerd kan worden door personeelsleden die in quarantaine zijn of te veel vastgestelde besmettingen dan dient de lokale procedure voor het sluiten van (een deel van) je school door het schoolbestuur opgestart te worden. Wij staan jullie bij in het verloop. De procedures die gevolgd moeten worden, vind je hier.
 • Probeer op jouw school de maatregelen zo zorgvuldig mogelijk na te leven en stimuleer je collega’s om hetzelfde te doen. Ook in de leraarskamer moet er afstand gehouden worden. Lukt dat niet, dan is het dragen van een mondmasker verplicht. Denk er ook aan om tafels na gebruik te ontsmetten, maar ook de knoppen van kopieer -of koffiemachines, … Ventileer constant de gebruikte lokalen en was of ontsmet tot vervelens toe je handen.  
Zorg ondertussen goed voor jezelf, je gezin, je collega’s, je leerlingen, kortom voor iedereen die je nauw aan het hart ligt! 

Personalization