31 januari Dag van de directeur

Onze wens aan elke directeur: 

Dank je wel voor elke stap, al je inzet voor je personeel, leerlingen, ouders en school. Je verdient het om in de bloemetjes gezet te worden.  

Alleen: we willen méér en beter voor jou. Daar blijven we vanuit het COV voor gaan.

Concreet ?

1. Zorg voor administratieve, pedagogische en beleidsondersteunende omkadering om je job als directeur ook volwaardig te kunnen uitvoeren.
2. Versterk opleiding en professionalisering. 

Alleen zo kan je als directeur floreren. Alleen zo kan je je volledig wijden aan je kernopdracht: zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs.

Onze standpunten staan duidelijk verwoord in Toekomstplan Basisonderwijs en de Resolutie ingediend door alle sociale partners in onderwijs.

Lees de getuigenissen van directeurs Christoph en Katrien in Basis 1.

Dank je wel, directeur!

Personalization