Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Nationale diensten

Ontdek hier de nationale diensten van COC en kom te weten wie klaarstaat om jou in je onderwijsjob bij te staan!

  1. Ledenadministratie
  2. Secretariaat
  3. Sociale dienst
  4. Juridische dienst
  5. Studiedienst
  6. Communicatiedienst
  7. Boekhouding
  8. Informaticadienst
  9. Assistent van het secretariaat-generaal

 

Ledenadministratie

Wil je informatie over je lidmaatschap of ledenbijdrage? Dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie op het nationaal secretariaat.

Contact

Algemene contactgegevens
coc.ledenadministratie@acv-csc.be
02 244 37 91

Veerle Dhuyvetter
veerle.dhuyvetter@acv-csc.be
02 244 37 94

Karina Renotte
karina.renotte@acv-csc.be
02 244 37 93

Becky Willaert
becky.willaert@acv-csc.be
02 244 37 92

Annick Van den Haute
annick.vandenhaute@acv-csc.be
02 244 37 92

 

Secretariaat

Het nationaal secretariaat is de draaischijf van COC. De personeelsleden van deze dienst vangen je op en verzorgen de administratieve afhandeling van tal van zaken. 

Contact

Algemene contactgegevens
coc.hoofdzetel@acv-csc.be
02 244 37 01

Nancy Rondas
nancy.rondas@acv-csc.be
02 244 37 06

Becky Willaert
becky.willaert@acv-csc.be
02 244 37 92

 

Sociale dienst

De sociale dienst houdt zich bezig met dossiers rond kinderbijslagen, ouderschapsverloven, verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties, loopbaanonderbrekingen, uitstapregelingen ... Hoewel de plaatselijke ACV-secretariaten de werkloosheidsdossiers van COC-leden opmaken en opvolgen, houdt de sociale dienst zich ook bezig met de vertaling van de werkloosheidswetgeving naar de specifieke onderwijssituatie.

Contact

Sanne van Daele
sanne.vandaele@acv-csc.be
02 244 37 80

 

Juridische dienst

De juridische dienst geeft advies over de toepassing van de onderwijswetgeving en helpt de leden bij de verdediging van hun belangen in organen zoals de Kamer of Raad van Beroep, Paritaire Comités, Raad van State, Arbeidsrechtbank ... Maar concrete rechtsbijstand voor rechtbanken of de Raad van State gebeurt alleen nadat het Nationaal Dagelijks Bestuur het licht hiervoor op groen heeft gezet. Dat betekent dat we pas naar de rechtbank stappen als alle andere pogingen om een oplossing te verkrijgen, faalden en als er een echte kans op slagen bestaat.

Ook bij juridische problemen is het provinciaal secretariaat je eerste contactpunt. Als je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een tuchtonderzoek, word je plaatselijk bijgestaan door je provinciaal vrijgestelde.

Contact

Algemene contactgegevens
coc.juridischedienst@acv-csc.be
02 244 37 71

Emma Stoffelen
emma.stoffelen@acv-csc.be
02 244 37 74

Stijn Van Der Hoeven
stijn.vanderhoeven@acv-csc.be
02 244 36 88

Aude Van Doorne
aude.vandoorne@acv-csc.be
02 244 37 75

Tseyang Wonchu Zinpa
tseyang.wonchuzinpa@acv-csc.be
02 244 37 76

 

Studiedienst

De studiedienst volgt de pedagogisch-didactische evoluties in het onderwijs op. Na grondige en kritische studie formuleert de dienst adviezen en ontwerpen van standpunten voor COC. Uiteraard worden alle onderwijsvernieuwingen bekeken met het oog op de gevolgen voor het personeel.

Contact

Goele Cornelissen
goele.cornelissen@acv-csc.be
02 244 37 62

Kris Delcroix
kris.delcroix@acv-csc.be
02 244 37 09

Riet Nackom
riet.nackom@acv-csc.be
02 244 37 61

 

Communicatiedienst

De communicatiedienst verzorgt alle gedrukte en digitale communicatie van COC. Ze maken brochures en affiches en onderhouden de website en social media. Ook Brandpunt, dat terecht als een van de meest prestigieuze onderwijsbladen wordt beschouwd, wordt hier samengesteld.

Contact

Katrien Verstraeten
katrien.verstraeten@acv-csc.be
02 244 36 83

Ines Minten
ines.minten@acv-csc.be
02 244 37 67

 

Boekhouding

COC haalt haar inkomsten uit de ledenbijdrage van de leden. Met deze inkomsten betalen we de werkingskosten van COC en de lonen van de meer dan 45 personeelsleden. Het spreekt voor zich dat COC het aan zichzelf verplicht is om haar inkomsten en uitgaven zorgvuldig te beheren. Dat gebeurt op de boekhouding.

Contact

Rudy De Backer
rudy.debacker@acv-csc.be
02 244 37 87

 

Informaticadienst

Hier kunnen de personeelsleden met al hun vragen over en problemen rond IT terecht. Niet alleen de informatica van onze centrale wordt hier onderhouden, er worden ook toepassingen ontworpen die de dienstverlening nog vlotter moeten doen verlopen.

Contact

Kris Claes
kris.claes@acv-csc.be
02 244 37 26

 

Assistent van het secretariaat-generaal

De assistent van het secretariaat-generaal werkt mee aan het welzijns- en personeelsbeleid van onze organisatie. Zij ondersteunt ook de secretaris-generaal rechtstreeks bij administratie en organisatie.

Contact

Skye Vrancken
skye.vrancken@acv-csc.be
02 244 37 84