Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Visie en missie

Visie

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) gelooft in een democratische, verdraagzame en rechtvaardige samenleving waarin solidariteit centraal staat en structurele ongelijkheid wordt tegengegaan. Onderwijs is de tijd en ruimte die deze samenleving vrijmaakt om zichzelf te vernieuwen, door een nieuwe generatie te laten delen in haar kennis, kunde en cultuur. Daarom vinden we kwalitatief, vormend onderwijs waarin onderwijspersoneel zijn opdracht in optimale omstandigheden kan realiseren belangrijk. 

Missie

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) wil op een constructieve en democratische manier meewerken aan kwalitatief, toekomstgericht en vormend onderwijs dat de hele samenleving ten goede komt. Om daartoe te komen, is het cruciaal dat onderwijspersoneel – als collectief, maar ook elk personeelslid individueel – zijn opdracht in de best mogelijke omstandigheden kan vervullen. COC verdedigt daarom de belangen en vertegenwoordigt de professionele stem van het personeel uit alle onderwijsniveaus en -sectoren met breed gedragen standpunten. We staan klaar voor elk personeelslid in onderwijs, omdat we er mee voor willen zorgen dat personeel voldoende vertrouwen en ondersteuning krijgt om optimaal te functioneren in zijn of haar werkomgeving. Die collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening ondersteunen we door onze professionele inzichten over onderwijs en personeelsbeleid.

Kernwaarden

  • Solidair
  • Constructief
  • Sociaal