Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Bestuur

Maak kennis met het bestuur van COC!

structuur COC

COC is een democratisch gestructureerde vakbond. Wij verdedigen de belangen van onze leden, op het hoogste niveau, maar ook lokaal. Om dat op de meest adequate manier te kunnen doen, is COC niet alleen nationaal georganiseerd, maar ook plaatselijk en provinciaal. Op nationaal vlak zijn er de verschillende comités die sectorgebonden of sectoroverschrijdende materies opvolgen. Daarbuiten zijn er nog de nationale kamers voor de verschillende netten. Op provinciaal vlak zijn er de provinciale comités. Die zijn bevoegd voor provinciegebonden aangelegenheden.

Op nationaal, sectoroverstijgend niveau zijn er drie besturen.

Het nationaal dagelijks bestuur staat in voor het dagelijks beheer van COC. Het bestaat uit de nationaal voorzitter, Roger Buntinx, de nationaal ondervoorzitter, Olivier Machiels, de nationaal secretaris, René Lemmens, de secretaris-generaal, Koen Van Kerkhoven, adjunct-secretaris-generaal Paul Willekens en de nationale secretarissen Sylvie Vanspeybroeck, Joeri Meynen, Els Van Hees en Kris Claes.

Het nationaal bestuur bestaat uit alle leden van het nationaal dagelijks bestuur, aangevuld met één vertegenwoordiger, in principe de voorzitter, van elke provincie, elke sector en elke kamer. Hoe het nationaal bestuur precies wordt samengesteld, wordt bepaald door artikel 30 van onze statuten. De bevoegdheden ervan worden omschreven in artikel 31. De huidige samenstelling van het nationaal bestuur kan je hieronder vinden. Je vindt hier ook een overzicht van de voorzitters van elke provincie, sector en kamer.

Het nationaal comité bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies, de sectoren en de kamers. Het is samengesteld conform artikel 28 van onze statuten. De bevoegdheden ervan worden omschreven in artikel 29.

 

Nationaal bestuur

Nationaal voorzitter

Roger Buntinx

nationaal.voorzitter@coc.be

Nationaal ondervoorzitter

Olivier Machiels

nationaal.ondervoorzitter@coc.be

Nationaal secretaris

René Lemmens

nationaaldagelijksbestuur.secretaris@coc.be

Voorzitter basisonderwijs

Jeanick Vanacker

basisonderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter buitengewoon onderwijs

Bram D'Haeseleer

buitengewoononderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter CLB

Petra Hellriegel

centrumvoorleerlingenbegeleiding.voorzitter@coc.be

Voorzitter deeltijds kunstonderwijs

Joke Debel

deeltijdskunstonderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter gepensioneerden

Hugo Van Dingenen

gepensioneerden.voorzitter@coc.be

Voorzitter hoger onderwijs

Emmanuel Roegiers

hogeronderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter secundair onderwijs

Wim Plas

secundaironderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter volwassenenonderwijs

Patrick Roels

volwassenenonderwijs.voorzitter@coc.be

Voorzitter Antwerpen

Mia Michiels

antwerpen.voorzitter@coc.be

Voorzitter Limburg

Bjorn Swijsen

limburg.voorzitter@coc.be

Voorzitter Oost-Vlaanderen

Rik Waumans

oost-vlaanderen.voorzitter@coc.be

Voorzitter Vlaams-Brabant

Stefan Gybels

brabant.voorzitter@coc.be

Voorzitter West-Vlaanderen

Dirk Goethals

west-vlaanderen.voorzitter@coc.be

Voorzitter Kamer G

Touria Gandoul

kamerg.voorzitter@coc.be

Voorzitter Kamer O

Bart-Jan Godderis

kamero.voorzitter@coc.be

Voorzitter Kamer V

Ferdinand Cobbaut

kamerv.voorzitter@coc.be