Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krachtlijn 9

Onderwijs heeft bekwame directeurs nodig met oog voor de vormende opdracht van onderwijs en voor de ondersteuning van onderwijspersoneel.

Onderwijs heeft bekwame directeurs nodig met oog voor de vormende opdracht van onderwijs en voor de ondersteuning van onderwijspersoneel

De opdracht van de directeur is de laatste decennia drastisch gewijzigd. Wie die opdracht wil opnemen, moet daarop voorbereid zijn en de nodige specifieke expertise verworven hebben. Het is van belang dat elke directeur voldoende vertrouwd is met onderwijs, de finaliteit van vormend onderwijs en een degelijk personeelsbeleid. 

COC beklemtoont dat directeurs, net als ander onderwijspersoneel, een engagement en verantwoordelijkheid voor vormend onderwijs moeten opnemen. Directeurs kunnen onderwijspersoneel afschermen tegen externe invloeden die zijn vormende opdracht onder druk zetten en vervullen een centrale rol in het realiseren van goede werkvoorwaarden en werkomstandigheden. Daarom moeten ze kunnen rekenen op een goede opleiding en op de nodige ondersteuning en autonomie. 

Actiepunten
  • COC wil dat schoolbesturen en directeurs, net als ander onderwijspersoneel, een engagement opnemen voor de gezamenlijke realisatie van vormend onderwijs. Daartoe moeten schoolbesturen, bij de aanwerving van directeurs, niet alleen kunnen garanderen dat de kandidaat over de nodige ervaring in onderwijs, expertise (opleiding) en vertrouwdheid met het inhoudelijk aanbod van de school beschikt, maar ook dat hij bereid is om een engagement op te nemen en daarop aangesproken te worden. Dat engagement krijgt concreet gestalte in de bereidheid om achter het onderwijspersoneel te staan, om het vanuit vertrouwen te erkennen en te ondersteunen in zijn expertise en professionele autonomie, om het af te schermen tegen externe invloeden die zijn vormende opdracht onder druk zetten en om inspraak van personeel en onderhandelde akkoorden te respecteren.

  • COC wil dat directeurs kunnen rekenen op het nodige vertrouwen en op de nodige autonomie om hun opdracht waar te maken. Ook zij mogen niet de speelbal worden van politieke, economische en andere particuliere belangen.

  • COC pleit voor een opleiding voor wie geïnteresseerd is in een directiefunctie binnen onderwijs. Een dergelijk vormingsaanbod moet voor COC ingericht worden door een onderwijsinstelling en voorafgaan aan het opnemen van de opdracht van directeur. Binnen een dergelijke opleiding moet er aandacht zijn voor de positie van de directeur als verbindingsfiguur tussen diverse actoren en belangen (overheid, bestuur, leerlingen, ouders, leraren, collega-directeurs, bedrijven, CLB…), voor de bouwstenen van onderwijs- en personeelsbeleid, onderwijs- en personeelsregelgeving, onderwijsorganisatie en -innovatie, maar ook voor vaardigheden zoals communiceren, observeren, luisteren, ondersteunen, overtuigen en onderhandelen. Daarnaast kan er ruimte zijn voor expertise die noodzakelijk is voor specifieke directiefuncties (financieel beheer, logistiek…).

  • COC pleit voor een kwalitatief professionaliseringsaanbod voor directeurs, waarin voldoende aandacht is voor een praktijkgerichte aanpak.

  • COC vraagt dat directeurs, in het kader van een breed welzijnsbeleid, voldoende aandacht hebben voor sociale relaties en voor het feit dat het welbevinden van onderwijspersoneel steunt op de ruimte die het krijgt om te werken aan goed onderwijs. Gespannen collegiale verhoudingen en het gevoel niet te kunnen instaan voor goed onderwijs spelen vaak een rol in de beslissing om het beroep te verlaten.