Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Krachtlijn 10

COC is een gedreven vakorganisatie die zowel het belang van het onderwijspersoneel als het algemeen belang verdedigt.

COC is een gedreven vakorganisatie die zowel het belang van het onderwijspersoneel als het algemeen belang verdedigt

COC is een gedreven* vakorganisatie van geëngageerde personeelsleden. Als sterke vakorganisatie heeft zij een dubbele opdracht: zij verdedigt tegelijk het belang van een specifieke beroepsgroep en het algemeen belang. Vanuit het geloof dat vormend onderwijs het algemeen belang van een democratische, diverse kennissamenleving dient, komt COC op voor de realisatie en verbetering van noodzakelijke werkvoorwaarden en gunstige werkomstandigheden. 

COC neemt die dubbele opdracht ter harte door tijd en ruimte uit te trekken voor debat, door op een democratische manier te werken aan breed gedragen standpunten en door die hoorbaar en zichtbaar op de scène te zetten.

* De term ‘gedreven’ alludeert enerzijds op het feit dat COC deel uitmaakt van een bredere sociale ‘beweging’ (ACV, beweging.net), maar ook op het gegeven dat zij een betrokken organisatie is die ‘in beweging’ gezet wordt door actuele uitdagingen en zelf zaken ‘in beweging’ wil brengen.

Actiepunten
  • COC trekt binnen de eigen organisatie, samen met andere vakorganisaties en daarbuiten, voldoende tijd en ruimte uit om een breed debat te kunnen voeren over actuele ontwikkelingen in onderwijs, over de rol van onderwijs in de samenleving en over de positie en opdracht van onderwijspersoneel. COC blijft inspanningen doen om op een democratische wijze te komen tot sterk onderbouwde en breed gedragen standpunten.

  • COC versterkt de positie van vormend onderwijs en van onderwijspersoneel door zichtbaar, actief en proactief en via verschillende kanalen naar buiten te treden met haar visie op huidige en toekomstige onderwijs- en personeelsdossiers. COC wil perspectief bieden en met een positief beeld naar buiten treden en verbindt zich ertoe in te zetten op een krachtige en professionele communicatiestrategie.

  • COC zet zich in om haar standpunten via het beleid te realiseren. Daarom wil ze haar institutionele macht en haar organisatiemacht versterken. Zij hanteert daarbij een grote diversiteit aan democratische instrumenten gaande van informatie over overleg en onderhandeling tot actie- en strijdvormen.

  • COC heeft in het kader van het sociaal overleg op elk niveau aandacht voor alle elementen die rechtstreeks en onrechtstreeks een impact hebben op onderwijspersoneel en op zijn vormende opdracht. COC vraagt aan de onderwijsoverheid om het sociaal overleg in al zijn facetten ernstig te nemen, uit te breiden en te ondersteunen.

  • COC verzorgt voor haar (kader)leden en afgevaardigden een relevant vormingsaanbod. Haar publicaties en verschillende media moeten dat mee ondersteunen.

  • COC wil meer jonge personeelsleden aanspreken en overtuigen van het belang en de kracht van een sterke vakorganisatie. Naast volgehouden aandacht voor kwaliteitsvolle dienstverlening biedt COC op regelmatige basis ondersteuning aan vakbondsafgevaardigden om wervend en mobiliserend te kunnen werken.

  • COC wil dat het opnemen van een actieve rol in haar bestuursorganen ook voor jonge mensen haalbaar is. Zij zal inspanningen doen om de werking van de bestuursorganen beter kenbaar te maken onder alle leden en afgevaardigden en acties ondernemen om daar nieuwe mensen een actieve rol in te laten opnemen.

  • COC zal onderzoeken welke aanpassingen van statuten en huishoudelijk reglement gewenst zijn om meer mensen de kans te geven een bestuursmandaat op te nemen.