Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Wat met je loon tijdens ziekte?

Word je arbeidsongeschikt, dan ontvang je voor de eerste periode gewaarborgd loon. Er geldt een verschillende regeling voor arbeiders en bedienden.

Hoe zit het met mijn loon wanneer ik ziek ben?

Kan je niet werken omdat je ziek bent, dan ontvang je voor de eerste periode gewaarborgd loon. De regeling is verschillend voor arbeiders en bedienden.

Wat je nog moet weten over je werk en ziekte

Wist je dat...

 • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
 • Het ACV ijvert voor goede afspraken en wetgeving rond veiligheid en welzijn?
 • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat?  Meer over re-integratie op het werk.

ACV-lidmaatschap, jouw bescherming in alle solidariteit.  Ontdek nu alle ledenvoordelen.

More Info

PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

Gewaarborgd loon

Bij ziekte of een ongeval buiten de werktijd betaalt de maatschappij een gewaarborgd loon uit, gebaseerd op het inkomen. Er is een verschil in gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden.

Arbeiders

 • krijgen de eerste week 100 % van het normale brutoloon
 • de tweede week 85,88% van het normale brutoloon

Bedienden:

 • krijgen de eerste maand 100 % van het normale brutoloon

Aanvullende ziektevergoeding (1e en 2e jaar)

Na afloop van de periode van gewaarborgde loon en tijdens de daaropvolgende 23 maanden arbeidsongeschiktheid wordt een invaliditeitsrente uitgekeerd van 10 % van het (pensioen)salaris, eventueel aangevuld met een gedeelte van het salaris dat de loongrens bepaald door het RIZIV overschrijdt.

Als je als personeelslid (met meer dan 10 jaar anciënniteit) gedurende die periode niet langer erkend wordt door ziekenfonds maar volgens de bedrijfsarts nog niet in staat bent je functie op te nemen, dan krijg je voor maximaal twee jaar nog een aanvullende vergoeding van De Lijn.

Na die twee jaar, en afhankelijk van je invaliditeitsgraad (meer dan 2/3 economisch arbeidsongeschikt), krijg je een invaliditeitskapitaal gelijk aan: 

(200 % W 1 + 700 % W 2) x K/10.

 • W1 = salaris tot de loongrens.
 • W2 = excedent
 • K
  • = 10 als de werknemer jonger is dan 55 jaar
  • = het aantal jaren te volbrengen tot de leeftijd van 65 jaar vanaf het derde jaar ongeschiktheid en ten vroegste vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Als je dat wil, dan kan je het kapitaal overdragen aan een verzekeringsmaatschappij zodat die een tijdelijke lijfrente kan uitkeren.

Voor de werknemers die op 1 januari 1992 definitief in dienst waren bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij, mogen de toegekende voordelen niet lager liggen dan wat hen zou zijn toegekend als werknemer van de ex-NMVB, ex-MIVA en ex-MIVG. Als je voor de voordelen kiest, dan zal de uitkering steeds onder de vorm van rente zijn, zonder enige kapitaalsuitkering.
 

Herklassering voor de bedienden en de arbeiders

Een herklassering is mogelijk als:

 • je definitief ongeschikt bent voor je functie en 10 jaar dienst telt
 • er een functie vrij is en je alle geschiktheden bezit voor de functie en je de geschiktheden blijft behouden.

Een behoud van de barema-wedde is mogelijk als:

 • je ofwel 15 jaar in hetzelfde functieniveau werkt
 • je ofwel 25 jaar in dienst bent

Binnen iedere ondernemingsraad wordt een sociale raad opgericht met als taak de herklasseringsmogelijkheden na te gaan.

Vergoeding ziekte uitgekeerd door het sociaal fonds ‘stad- en streek’

Bij ziekte of ongeval wordt door het sociaal fonds een bedrag van € 6,91 per dag uitgekeerd.

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.