Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Spoor 2: Ziekte en re-integratie

Statutaire personeelsleden behouden hun huidige ziekteregeling. Hun loon wordt 100% doorbetaald. Contractuele personeelsleden gaan erop vooruit.

➡ Dit wil de Vlaamse regering:

  RE-INTEGRATIE

  • Er wordt een nieuwe omzendbrief re-integratie uitgewerkt. 
  • In eerste instantie wordt er gekeken naar een informeel re-integratietraject.

  ZIEKTEREGELING

  • Alle statutaire personeelsleden behouden hun huidige ziekteregeling. Bij ziekte wordt het loon voor 100% doorbetaald. Is je ziektecontingent opgebruikt, dan kan de entiteit beslissen om je door te sturen naar de medische pensioencommissie.
  • Contractuele personeelsleden en nieuwe statutaire ambtenaren zullen de volgende ziekteregeling krijgen:
   • Eerste en tweede maand ziekte: 100% loon
   • Derde tot en met zesde maand ziekte: 80% loon (combinatie mutualiteit + toelage Vlaamse overheid)
   • Vanaf zevende maand ziekte: 75% loon (combinatie mutualiteit + toelage Vlaamse overheid)

  ➡ Dit heeft ACV Openbare Diensten al bereikt:

  RE-INTEGRATIE

  In de nieuwe omzendbrief re-integratie heeft de overheid onze opmerkingen meegenomen: er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden van het personeelslid bij het zoeken naar een oplossing, het verduidelijken van de  rol van de terugkeercoach en de arbeidsarts, het vastleggen van de minimale eisen voor het entiteitseigen reïntegratiebeleid, de jaarlijkse rapportering van de informele en formele trajecten.

  ZIEKTEREGELING

  • De nieuwe ziekteregeling mag geen besparingsoefening zijn. Besparingen gerealiseerd door dit systeem moeten opnieuw in de ziekteregeling worden geïnvesteerd.
  • De verantwoordelijkheden en plichten van de overheid worden steviger verankerd.
  • Alle statutaire personeelsleden behouden de huidige ziekteregeling. Bij ziekte wordt hun loon voor 100% doorbetaald.
  • Contractuele personeelsleden en de nieuwe statutairen krijgen dankzij onze onderhandelingen een betere ziekteregeling.
  • Nieuwe statutaire ambtenaren krijgen voor een mogelijke doorverwijzing naar de medische pensioencommissie dezelfde voorwaarden als ontslag medische overmacht bij contractuelen, namelijk arbeidsongeschikt zijn gedurende een onafgebroken periode van minstens 9 maanden, en er mag geen reïntegratietraject lopende zijn.

  ➡ Onze visie:

  Een ziekteregeling is één van de hoekstenen van goede arbeidsvoorwaarden. Voor contractuele personeelsleden is de huidige ziekteregeling een lachertje. Naast de inkomstenverzekering bij ziekte zijn er nog andere verschillen tussen het contractueel en het statutair stelsel. We moeten zicht krijgen op de voor- en nadelen van beide stelsels om een stelsel te kunnen uitwerken dat een win-win is voor beide. Daarnaast mag dit in geen geval een besparing zijn op kosten van ziekte collega’s. Wij gaan dit budgettair zeer strak opvolgen!

  Voor ons blijven de volgende punten essentieel:

  • Inkomensverlies bij langdurige ziekte zo beperkt mogelijk houden.
  • Medisch pensioen of invaliditeit enkel mogelijk maken wanneer er geen andere opties meer mogelijk zijn.
  • Vrijgekomen budgetten moeten terugvloeien naar collega’s die langdurig ziek zijn. Dat wil zeggen: naar alle collega’s en niet enkel naar zij die financieel de mogelijkheid hebben een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze budgetten moeten dan ook integraal worden gebruikt om het basisbedrag te verhogen. 

  Re-integratie staat voor ons in functie van de zieke collega. Wij merken nog te vaak dat dit een manier is geworden om personeelsleden in een andere functie te krijgen. Er moet dus een evaluatie gemaakt worden van de huidige procedures die er zijn. Ook is er tot op vandaag geen mogelijkheid voor contractuele personeelsleden om langdurig deeltijds te werken omwille van handicap of chronische ziekte.

  Wat betekent dit nu voor jou?

  Collega Anneleen legt het uit 👇

  Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij