Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

 

Wanneer overstappen naar het nieuwe loongebouw?

Vanaf 1 januari 2025 zullen de huidige personeelsleden van de Vlaamse overheid de mogelijkheid krijgen om in te stappen in het nieuw loongebouw. De overheid zal jaarlijks een 3-tal instapmomenten voorzien. Eens men kiest om de overstap te maken, zal deze definitief zijn. Overstap naar dit nieuw loongebouw staat los van het statuut waarin men tewerkgesteld wordt: statutairen zullen statutair blijven, contractuelen blijven contractueel (tenzij men een gezagsfunctie opneemt).

Het ogenblik waarop men instapt in dit nieuwe loongebouw heeft gevolgen voor de toekomstige verloning bij de Vlaamse overheid. Dit hangt af van verschillende factoren zoals het huidig statuut, de huidige functionele loopbaan, de verdere duur van tewerkstelling bij de Vlaamse overheid en de toekomstige trap in de loonschaal van het nieuw loongebouw. Men zal immers ingeschaald worden in de nieuwe schaal op basis van het overeenkomstig loon en niet op basis van geldelijke anciënniteit.

Om onze leden hierover een correct advies te verlenen, hebben we een berekeningstool ontwikkeld. ACV-leden krijgen de kans om via onze website persoonlijk advies aan te vragen. Zo komen ze te weten wanneer ze best overstappen.

We berekenen wat het meest voordelige overstapmoment zal zijn voor de gehele verdere loopbaan én voor de eerste 5 jaar, rekening houdend met de opgegeven variabelen. We simuleren verder ook een overzicht van het cumulatief geldelijk voordeel of nadeel voor elke verdere jaarlijkse instapoptie.

Op die manier ondersteunen we onze leden bij het maken van een zeer belangrijke keuze. Heel wat factoren dienen in rekening gebracht te worden om het meest voordelige instapmoment te bepalen. De keuze om over te stappen is definitief en heeft op termijn grote financiële gevolgen.

 

Vraag je persoonlijk advies aan!

Ben je al lid?

Top! Als ACV-lid krijg je advies op jouw maat!

Klik op de knop 'Ik ben al lid', log meteen in en vul je gegevens aan. Wij bezorgen je binnen 4 tot 6 weken een overzicht van je meest gunstige instapmoment en een financiële samenvatting over je hele loopbaan vanaf 2025.

Ben je nog geen lid?

Deze dienstverlening is exclusief voor ACV-leden. Ben je nog geen lid, maar wil je graag advies krijgen? klik dan op de knop 'Ik ben nog geen lid' en maak vandaag nog je lidmaatschap in orde. Zodra we je betaling hebben ontvangen, bezorgen we jou je persoonlijk advies.

 

 

Zoek je meer info over het nieuwe personeelsstatuut?

Wat heeft ACV Openbare Diensten bereikt?

Wij hebben de afgelopen vier jaar volop ingezet op een degelijk nieuw personeelsbeleid, met resultaat!

  • De vaste benoeming van de huidige statutairen blijft behouden.
  • Dezelfde loonschalen voor contractuelen en statutairen.
  • Bijkomende financiële tegemoetkoming bij ziekte voor contractuelen.
  • Behoud ziekteregeling huidige statutairen.
  • Drie bijkomende trappen met loonsverhoging in de loonschalen.
  • Verhoging van de 2de pensioenpijler van 3% naar 5%.
  • Behoud vaste benoeming bij opnemen van andere functie.
  • Ook ontslagbescherming voor contractuelen.

Met de afschaffing van de vaste benoeming zijn we nooit akkoord gegaan. Maar de Vlaamse Regering maakte reeds van in het begin van het dossier duidelijk dat dit punt onbespreekbaar was voor hen.

 

Rechtspositie 👇

De huidige statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid blijven statutair. Maar contractuele aanwervingen worden wel de norm.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Ziekteregeling 👇

Statutaire personeelsleden behouden hun huidige ziekteregeling. Hun loon wordt 100% doorbetaald. Contractuele personeelsleden gaan erop vooruit.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Ontslagregeling 👇

Statutaire personeelsleden behouden hun huidige ontslagregeling. Contractuele personeelsleden zijn beter beschermd tegen ontslag.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Pensioen 👇

Statutairen behouden hun ambtenarenpensioen. Contractuele personeelsleden krijgen een hogere tweede pensioenpijler van 5%.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Loongebouw en evaluatie 👇

Statutairen en contractuelen volgen dezelfde loonschalen in het nieuwe loongebouw. Daarbij hoort ook een nieuw evaluatiesysteem.

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij