Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Spoor 1: rechtspositie

De huidige statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid blijven statutair. Maar contractuele aanwervingen worden wel de norm. Daarom blijven we ijveren voor betere voorwaarden.

➡ Dit wil de Vlaamse regering:

  • Contractuele tewerkstelling als norm.
  • Uitzondering voor gezagsfuncties. Welke dat precies zijn, moet nog onderhandeld worden, maar wel volgens deze definitie: "Een functie waarbij de eenzijdig bindende individuele beslissingsbevoegdheid ten aanzien van derden rechtstreeks voortvloeit uit de functie en raakt aan de grondrechten van derden".

➡ Dit heeft ACV Openbare Diensten al bereikt:

Al wie statutair is, zal dat blijven. Ook bij toekomstige personeelsbewegingen (zowel horizontale als verticale mobiliteit), zal wie statutair is dat statuut behouden.

➡ Onze visie:

Wij kunnen ons niet vinden in een volledige contractuele tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid. De rechtspositie van het personeel is geen principekwestie, maar een zaak van enerzijds arbeidsvoorwaarden en anderzijds garanties voor het verlenen van een objectieve dienstverlening naar burger en bedrijf.

➡ Wij willen:

  • Goede arbeids- én loonsvoorwaarden voor elk personeelslid, met respect voor de verworvenheden, verkregen via jarenlange onderhandelingen, sectorale akkoorden … 
  • Volwaardig pensioen/volwaardige tweede pensioenpijler.
  • Bescherming tegen inkomensverlies bij ziekte.
  • Bescherming tegen ontslag, in het bijzonder bij politieke druk of inmenging.
  • Voldoende loopbaankansen en -perspectief voor iedereen, zowel voor contractueel als voor statutair personeel.

 

Wat betekent dit nu voor jou?

Collega Anneleen legt het uit 👇

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Wil je nog wat meer achtergrondinfo? 

Lees meer over rechtspositie bij de Vlaamse overheid