Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.09 - Vlaamse overheid

Spoor 5: Loopbaan en beloning

ACV Openbare Diensten heeft al heel wat goede zaken kunnen onderhandelen rond loopbaan en beloning, maar er zijn nog wat to do's.

➡ Dit wil de Vlaamse regering:

 • Wegwerken van de drempels voor interne mobiliteit.
 • Eén salarisschaal per rang en graad, identiek voor statutaire en contractuele personeelsleden, gebaseerd op de huidige functionele loopbaan. Bijvoorbeeld: C111 – C112 – C113 – C114 worden samengevoegd tot 1 schaal.
 • Salarisbereik (start- en eindbedrag overheen de functionele loopbaan) blijft identiek aan vandaag maar wordt uitgesponnen over 27 tot 45 jaar.
 • Salarisevolutie op basis van de jaarlijkse evaluatie: 
  • Onder verwachting: 0 stappen
  • Volgens verwachting: 1 stap
  • Boven verwachting: 2 stappen
 • Inschaling van de huidige personeelsleden zal gebeuren op basis van het huidige loon: niemand zal minder verdienen.
 • Beter belonen: leidend ambtenaren kunnen eigen accenten leggen via het systeem ‘beter belonen’. Daarin zit bijvoorbeeld het volgende vervat: functioneringstoelage, tijdelijke functieverzwaring, knelpuntfuncties … 

➡ Dit heeft ACV Openbare Diensten al bereikt:

 • Er werd expliciet opgenomen dat bestaande systemen ook kunnen worden geëvalueerd en aangepast. Wij denken bijvoorbeeld aan herplaatsing en tijdelijke functieverzwaring.
 • Behoud van huidig salarisbereik- en perspectief (aantal stappen) voor de huidige statutaire personeelsleden. 
 • Bereik van maximumsalaris bij trap 35 in plaats van trap 45. Dit is ook van belang voor zowel het ambtenarenpensioen (berekening op de laatste 10 jaar van je loopbaan) als het werknemerspensioen (berekening op bedrag van de totale loopbaan).
 • Bijkomend salaris voor trap 33, 34 en 35 in de nieuwe loonschalen.
 • De diplomavoorwaarden die vandaag een harde grens vormen tussen de verschillende graden zullen worden herwerkt zodat via ervaring opgedane competenties eenvoudiger in rekening kunnen worden gebracht. 
 • Bijkomende objectieve procedures, voor bijvoorbeeld toekenning van tijdelijke functieverzwaring.
 • Wij hebben er ook voor kunnen zorgen dat het personeel van schoonmaak en catering dezelfde loonsvoorwaarden krijgt als andere personeelsleden van de Vlaamse overheid. Dat was in het voorstel van de overheid NIET het geval.

➡ Onze visie:

 • De overheid voorziet geen beroepsmogelijkheid bij evaluatie ‘onder verwachtingen’. Voor ons is het echter onaanvaardbaar dat beslissingen met financiële gevolgen voor de hele verdere loopbaan niet aanvechtbaar zijn.
 • Daarnaast verwachten wij dat de commissie die oordeelt over de geldigheid van deze beslissing een bindende beslissing kan nemen. 
 • De inschaling gebeurt op basis van het huidig loon. Dat maakt het budgettair beheersbaar, maar bestaande anomalieën (bijvoorbeeld het probleem bij de verloning van niveau B’s, personeelsleden met een verschillende graad maar wel met dezelfde functie) worden niet weggewerkt. Die verwachting werd jaren geleden wel gecreëerd.
 • Beter belonen: hierin zitten heel wat zaken vervat die volgens ACV Openbare Diensten overkoepelend moeten worden geregeld. Daarbij denken we onder andere aan de knelpuntfuncties, een duidelijk kader betreffende tijdelijke functieverzwaring ... Daarnaast moet beter belonen objectief gebeuren. Het zou niet mogen dat een rijke entiteit sneller kan belonen, of dat je enkel beloond wordt “omdat je iemand kent”. Hier moeten spelregels voor uitgewerkt worden.

Wat betekent dit nu voor jou?

Collega Anneleen legt het uit in deze twee video's 👇

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij

Om de video te bekijken moet je de marketingcookies op onze site accepteren of ga je naar de site of app van de derde partij