Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.02 - Openbare zorgsector

Week van de Kinderopvang: de kinderbegeleiders getuigen

De problemen in de kinderopvang domineerden de voorbije maanden en weken vaak het nieuws. Tijdens deze Week van de Kinderopvang laten we de kinderbegeleiders zelf aan het woord. Zij hebben het over de problemen, maar ook over waarom de job zo mooi is.


De problemen in de kinderopvang domineerden de voorbije maanden en weken vaak het nieuws. Ook de onderzoekscommissie kinderopvang van het Vlaams Parlement legde de pijnpunten volop bloot. De hoge werkdruk, de vele openstaande vacatures en de uitstroom van personeel hebben gevolgen voor het aanbod en de kwaliteit van de kinderopvang.

Kinderbegeleiders zijn cruciaal voor de samenleving. Tijdens deze Week van de Kinderopvang willen we hen zelf aan het woord laten. Hoe ervaren zij de hoge werkdruk en de moeilijke werkomstandigheden? Wat moet er veranderen? En waarom is en blijft het zo'n mooie job? Je leest het in de getuigenissen hieronder.


Wat doet ACV Openbare Diensten?

Met het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) konden we in 2021 al bijkomende middelen bekomen die onder andere resulteerden in een betere verloning voor heel wat kindbegeleiders en de inzet van pedagogische coaches op de werkvloer. Maar we wisten ook dat er heel wat meer nodig was om enigszins aan de verzuchtingen van het terrein te voldoen. 

We bundelden de krachten en traden met ACV Openbare Diensten toe tot het Consortium Kinderopvang dat bestaat uit werkgevers, werknemers, Gezinsbond en academici. Samen stelden we een actieplan op met 7 punten dat in het voorjaar werd ingediend bij de Vlaamse regering.

Als antwoord kondigde de minister-president in zijn septemberverklaring 100 miljoen euro extra middelen aan voor de kinderopvang. Een stap in de goede richting, ongetwijfeld, maar onvoldoende om de sector weer op de sporen te zetten.

Met het Consortium Kinderopvang vragen we nu aan de Vlaamse regering om samen met ons te schrijven aan een duidelijk plan om alle actiepunten weg te werken. We beseffen dat dat een gefaseerde aanpak zal vragen maar zijn vragende partij voor een helder perspectiefplan.