Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.02 - Openbare zorgsector

Consortium Kinderopvang vraagt concreet stappenplan om dringende actiepunten weg te werken

De Septemberverklaring belooft 100 miljoen euro extra voor de kinderopvang per jaar. Dat geld zou gaan naar een betere basisfinanciering van de minst gesubsidieerde initiatieven, het gelijktrekken van de subsidies voor alle initiatieven die werken met inkomenstarief, meer middelen voor personeel en ICT voor Opgroeien en meer personeel voor Zorginspectie. Het is een stap in de goede richting, maar het blijft te weinig om de problemen in de kinderopvang aan te pakken. 

Het Consortium Kinderopvang, een brede samenwerking van aanbieders, vakbonden, experten en gebruikers, legde op 17 maart zeven actiepunten op tafel vanuit de vaststelling dat de kinderopvang in crisis verkeert. We zijn de zeven actiepunten verschillende keren gaan toelichten in het parlement en bij de Vlaamse regering en keek dan ook reikhalzend uit naar de Septemberverklaring.

Dit waren de actiepunten:

  1. Verlaag de ratio
  2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren
  3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon - en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …).
  4. Zet in op de uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus
  5. Stimuleer keuzevrijheid door te voorzien in voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaand aanbod
  6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden
  7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie

Het Consortium vindt de aangekondigde investeringen een stap in de goede richting, maar ondanks het aanzienlijke budget blijft het ruim onvoldoende om de grote en dringende uitdagingen voor de kinderopvang aan te pakken.

Wanneer we de Septemberverklaring evalueren op basis van onze actiepunten, zien we concreet dat de Vlaamse regering alleen volledig tegemoet komt aan onze vraag om de beloofde groeipaden te realiseren en om het debat te openen over inspectie. 

Men zet stappen vooruit wat betreft het zorgen voor een financiële leefbaarheid van de organisatoren, het aantrekkelijk maken van de sector gekoppeld aan de loon- en arbeidsvoorwaarden en correcte statuten. Ook voor wat betreft het stimuleren van keuzevrijheid van gezinnen door te voorzien in voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaand aanbod blijven we op onze honger zitten.

Voor de overige vier actiepunten, met betrekking tot de ratio, inzetten op kwalitatief personeel met aandacht voor opleiding en vorming, uitbouwen van de omkadering en monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit is er helemaal geen budget voorzien.

Het Consortium Kinderopvang vraagt de Vlaamse regering om samen met de sector te schrijven aan een duidelijk plan om álle actiepunten weg te werken. We beseffen dat dat een gefaseerde aanpak zal vragen en zijn vragende partij voor een perspectiefplan. Pas dan zal de crisis in de kinderopvang écht aangepakt kunnen worden en kunnen gezinnen, en met hen de hele samenleving, weer rekenen op deze zo belangrijke sector.