Personalization

Calendars

Volgende activiteiten

22/10 Leesgroep ACV Leuven 20:00 Martelarenlaan 8 3000 Leuven 23/10 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Antwerpen 08:30 Jagersdreef 1 2280 Grobbendonk 24/10 Syndicaal afgevaardigden Oost-Vlaanderen Doorn 1 9700 Oudenaarde 25/10 Buitengewoon basisonderwijs - inspraakorganen 09:00 Britsierslaan 5 1030 Brussel 25/10 Basisonderwijs - inspraakorganen 09:00 Britsierslaan 5 1030 Brussel 25/10 CBE en VOCVO - inspraakorganen 09:00 Britsierslaan 5 1030 Brussel 29/10 Het werk hervatten na ziekte 14:00 Dok Noord 7/107 Gent 06/11 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) West-Vlaanderen 08:30 8700 Tielt 06/11 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) West-Vlaanderen 08:30 Euromarktlaan 24 8700 Tielt 13/11 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Vlaams-Brabant 09:00 Martelarenlaan 8 3010 Leuven 14/11 Buitengewoon secundair onderwijs - inspraakorganen Britsierslaan 5 1030 Brussel 14/11 DKO - inspraakorganen 09:00 Britsierslaan 5 1030 Brussel 14/11 Denktank CLB - decreet leerlingenbegeleiding 19:00 Nationalestraat 111 2000 Antwerpen 20/11 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Limburg 08:30 Jaarbeurslaan 6 3600 Genk 20/11 Denktank CLB - decreet leerlingenbegeleiding 14:00 Koning Albert I-laan 140 8200 Brugge 25/11 Infomoment: Je rechten en plichten als werkzoekende / Werking van de VDAB-website 09:30 Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 26/11 Denktank CLB - decreet leerlingenbegeleiding 14:00 Mgr Broekxplein 1 3500 Hasselt 26/11 Leesgroep ACV Leuven 20:00 Martelarenlaan 8 3000 Leuven 28/11 Symposium: ziekte voorkomen en re-integratie van langdurig zieken bevorderen 09:00 De Stroming Antwerpen 05/12 Genderstudiedag 09:30 Haachtsesteenweg 579 Schaarbeek