Internationaal

ACV-Transcom werkt ook samen met vakbonden uit andere landen en internationale koepels

Samenwerking binnen Europa 

In Europa bestaan verschillende sectorfederaties. Die houden zich bezig met Europese materies zoals de Europese ondernemingsraden, Europese sociale dialoog,... ACV-Transcom is actief lid van een aantal van deze Europese sectorvakbonden: 
IndustriALL European Trade Union (diamantsector) 
European Transport Workers Federation (ETF) (transport) 
European Public Services Union (EPSU) Publieke diensten 

Daarnaast nemen we actief deel en ondersteunen we de uitbouw van Europese ondernemingsraden. 

Binnen Europa zijn ook twee belangrijke interprofessionele koepels actief die invloed proberen uit te oefenen op het Europees beleid: 

Europees Vakverbond (EVV) 

Het EVV bestaat uit 89 nationale confederaties uit 39 Europese landen en 10 sectorale beroepsfederaties. Het EVV fungeert vooral als coördinatie-vakbond: 

  • voert interprofessioneel overleg met de werkgeversfederatie op Europees vlak (UNICE) 
  • sociale partner in het Europees sociaal overleg 
  • volgt de Europese wetgevingen op 
  • heeft ook een doelgroepwerking: EUROCADRES (jongeren, vrouwen) 
Europees Vakbondsinstituut (ETUI-REHS) 

ETUI is opgezet door het EVV maar werkt op een autonome manier rond onderzoek, vorming en veiligheid en gezondheid: 

  • doet onderzoek naar Europees tewerkstellings- en sociaal beleid en structurele ontwikkelingen op de economie en arbeidsmarkt. 
  • organiseert trainingsprogramma's voor het EVV, Europese sectorfederaties, nationale confederaties en Europese ondernemingsraden,
  • geeft advies inzake vorming en stelt trainingsmateriaal ter beschikking. 
  • werkt rond thema’s als asbest, chemische producten, musculoskeletale aandoeningen (in de transportsector), stress, technische standaarden en duurzame ontwikkeling.

 

Mondiale samenwerking 

ACV-Transcom is ook aangesloten bij diverse mondiale vakbondsfederaties. Deze zorgen ervoor dat algemene arbeidsrechten worden nageleefd, voeren onderhandelingen met multinationals over gedragscodes en lobbyen bij internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO): 
UNI Global Union: dienstverlenende sectoren (handel, financiën, telecom, ICT...) 
IndustriALL: Metaal, non-ferro, staal, scheikunde, energie, textiel en kleding, diamant en grondstoffen 
International Transport Workers Federation (ITF): transportsector 

Op wereldvlak bestaat er één mondiale vakbondsconfederatie, de Confederation Syndicale Internationale (CSI) of International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC telt 312 organisaties die tezamen 176 miljoen leden vertegenwoordigen. ITUC verdedigt werknemers- en mensenrechten, en werkt rond maatschappelijke thema’s, o.a. gelijkheid, discriminatie, internationale solidariteit. De organisatie wordt geleid door Shanan Burrow.

Internationale projecten 

We hebben een aantal internationale projecten opgezet waarbij we vakbonden elders op de wereld steunen in de uitbouw van hun vakbond. 

We ondersteunen tenslotte ook campagnes zoals de Schone Kleren Campagne

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.