Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Doe jij aan onbetaalde zorg? Vul onze zorgenquête in!

Doe jij aan onbetaalde zorg? Vul onze zorgenquête in!

Het is mooi dat zo veel mensen onbetaald willen zorgen voor hun naasten. Maar ook zij moeten kunnen rekenen op de professionele zorgsector. En daar wringt vandaag het schoentje. De zorg in Vlaanderen kraakt langs alle kanten in haar voegen. 

Het ACV is zich goed bewust van de vele problemen en de impact daarvan op het personeel. Maar hoe ervaren gebruikers dit? Hoe beïnvloeden de problemen in de zorg hun leven? Welke oplossingen zien zij om werk en onbetaalde zorg beter te combineren?

Dat willen we met deze zorgenquête in kaart brengen zodat beleidsmakers in de volgende regeerakkoorden meer rekening houden met de noden van zowel gebruikers als zorgmedewerkers. De enquête is een initiatief van ACV Gender, in nauwe samenwerking met ACV Openbare Diensten en ACV Puls. We focussen op kinderopvang en ouderenzorg om de eisen uit onze memoranda kracht bij te zetten:

  • Een betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod in de kinderopvang
  • Ook in andere zorginstellingen willen we een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod in de buurt, met specifieke aandacht voor gezins- en thuiszorg
  • De uitbreiding van zorgkrediet en uitbreiding van de gelijkgestelde periodes voor onbetaalde zorg bij de berekening van het pensioen, verplicht en verlengd geboorteverlof, en één alomvattend ouderschapsverlof
  • 5 in plaats van 4 weken jaarlijkse vakantie, met het oog op het welzijn van alle werknemers

Naar de enquête

Vul hier de enquête in, je hebt tot ten laatste 3 mei. Het is anoniem en duurt slechts 15 minuten. Zo help je ons de zorg terug beter te maken!