Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Memorandum

Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd. ACV Openbare Diensten stelde het Memorandum 2024 op om het belang van een goede publieke dienstverlening te benadrukken bij de politieke partijen. In vijf edities van NT Magazine gingen we dieper in op ons eisenpakket uit het Memorandum. In dit nummer het laatste luik: over integriteit en duurzaamheid en over digitalisering.

Naar een integere, duurzame en toegankelijke overheid

Integriteit en duurzaamheid dragen een wat wollig imago met zich mee. Ten onrechte, want correct omgaan met publieke middelen en mensen is zeer belangrijk voor het vertrouwen van de bevolking in de publieke dienstverlening én in de politiek. En uiteraard moeten we de hoge ethische standaarden die we daarbij vooropstellen ook in de praktijk waarmaken en afdwingen. 

Want overheden sturen maatschappelijke veranderingen aan en hebben een voorbeeldfunctie. Hun eigen werking moet dan ook fundamenteel herdacht worden in functie van duurzaamheid. Daarbij gaat het om aanbestedingen, energie, gebouwen, mobiliteit en financiële stromen. Zo’n omslag kan enkel als er voldoende aandacht is voor sociale rechtvaardigheid, ketenzorg en ondersteuning van wie zich moet aanpassen.

Personeel als partner in digitalisering

Digitalisering moet gericht zijn op een betere dienstverlening aan de bevolking, betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en duurzaamheid. Digitalisering mag zeker geen middel om te besparen zijn en een structurele uitbesteding van digitalisering is nefast. Daarom is een opwaardering van de digitale profielen noodzakelijk.

Waar in de beginjaren van de digitalisering angstvallig werd gekeken naar mogelijke negatieve gevolgen, ligt de focus nu meer op de positieve effecten: snellere en eenvoudigere toegang tot diensten en meer participatie van burgers, gecombineerd met jobs van betere kwaliteit. Het repetitieve werk wordt vervangen door taken die meer voldoening geven.

Maar de toegankelijkheid van overheidsdienstverlening moet voor iedereen gegarandeerd blijven: zeker voor wie daarbij hulp nodig heeft. We willen bij het transformatieproces betrokken worden om ervoor te zorgen dat werknemers hun deel van de voordelen van digitalisering krijgen, maar ook om de mogelijke keerzijde aan te pakken. Digitale technologie kan interne processen verbeteren en efficiënter maken. Maar respect voor arbeidstijdregels, recht op deconnectie en kwalitatieve arbeid voor wie niet digitaal kan werken blijven belangrijke aandachtspunten.


Lees hier ons volledig Memorandum.

 

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede willen digitale kloof verkleinen

Niet iedereen is mee met de digitale trein, waardoor sommige diensten vaak moeilijk toegankelijk zijn. Zo zijn de digitale stationsloketten onbruikbaar voor slechtzienden en kunnen mensen niet langer telefonisch contact opnemen met bepaalde overheidsdiensten. De federale openbare instelling Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede zijn met 6 belangrijke aanbevelingen gekomen om de digitale kloof te verkleinen:

1. De toegang tot diensten van algemeen belang nooit uitsluitend digitaal aanbieden.

2. Volledige digitalisering voorkomen door alternatieven en hun toegankelijkheid te garanderen zonder extra kosten, fysieke loketten toegankelijk te houden en alternatieven voor onlinebetalingen te garanderen.

3. Digitale toegankelijkheid verbeteren voor de meest kwetsbare groepen en digitale diensten laagdrempeliger maken via eenvoudige taal en slechts één identificatiemiddel.

4. Procedures invoeren voor gebruikers om eenvoudig problemen te melden en een onafhankelijke operator aan te stellen die klachten verzamelt en toeziet op de handhaving van normen en verbetering van praktijken.

5. Kwetsbare groepen betrekken bij denkoefeningen rond digitalisering. Want als het systeem werkt voor de meest kwetsbare groepen, werkt het voor iedereen.

6. In de Belgische antidiscriminatiewetgeving het criterium 'sociale positie’ opnemen.