Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Misschien kwamen ook in jouw school al Oekraïense kinderen toe. Ze kregen ongetwijfeld een warm onthaal. De uiteindelijke omvang van de vluchtelingenstroom zal ongezien zijn. Dat is een grote zorg.

Drie sporen
Voor alle scholen die Oekraïense kinderen opvangen zullen middelen worden voorzien, zowel lestijden als werkingsbudget. Daarvoor worden er bijkomende telmomenten voorzien. Lees meer in de omzendbrief. Ook de regeling voor anderstalige nieuwkomers blijft van toepassing.
Er zijn drie sporen om onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingen te organiseren. 

  • Opvang in de klas (basisonderwijs en buitengewoon onderwijs). Daar streven deze leerlingen samen met andere leerlingen de Vlaamse leerdoelen na.
  • Opvang in aparte (OK)AN-klassen (basis- en secundair onderwijs), waar vooral wordt ingezet op taalverwerving Nederlands en OKAN-leerdoelen.
  • Opvang buiten scholen en in aparte klassen (bv. in collectieve opvanginitiatieven). Daar beogen ze de Oekraïense leerdoelen onder begeleiding van Oekraïense leraren, ondersteund door een online platform van het Oekraïense ministerie van Onderwijs

Lees de laatste ‘Schooldirect’. Je vindt ook meer informatie op een aantal websites. Zie lager.

Taskforce onderwijs
Elk kind heeft recht op onderwijs. Voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar is onderwijs niet verplicht, wel sterk aanbevolen. Van 5 tot 18 jaar is elk kind leerplichtig vanaf de 60ste dag na inschrijving als inwoner van een Belgische gemeente. De ‘taskforce onderwijs’ van de Vlaamse regering zet zich hiervoor in. Ze start niet van nul. Doorheen de jaren is er al heel wat expertise opgebouwd voor de opvang van anderstalige vluchtelingen in het onderwijs. Daarop bouwen we voort. 
Om alles in goede banen te leiden zijn technische werkgroepen opgestart. Zij buigen zich onder meer over de infrastructuur, de toeleiding naar onderwijs, de personeels- en organisatievragen, het welzijn van de leerlingen en leraren. Het COV is in elk van die werkgroepen vertegenwoordigd.

Met welk personeel?
We weten dat het niet evident is om na de toch wel zware coronaperiode weer alle zeilen bij te zetten. Ook het lerarentekort laat zich nog steeds goed voelen. Daarom is een van de noodmaatregelen dat scholen, naast leraren, ook andere profielen zullen mogen aanwerven. Deze personeelsleden kunnen ondersteunend werken en zo tijdelijk soelaas brengen. 
Bij de vluchtelingen zijn er ongetwijfeld ook Oekraïense leraren die kunnen ingeschakeld worden. Naric-Vlaanderen onderzoekt of de erkenningsprocedure van hun buitenlands diploma versneld kan worden en de Centra voor Volwassenonderwijs zetten zich in om via NT2 cursussen Nederlands aan te bieden. Intussen kunnen deze mensen ook ingezet worden om de taalbarrière tussen de Oekraïense kinderen en de school te overbruggen. 
In de ‘werkgroep personeel’ van de taskforce zet het COV in op realistische maatregelen die rekening houden met de draagkracht van het personeel en de scholen.

Snel en efficiënt overleg
We zijn zeer tevreden dat er met alle onderwijspartners snel en efficiënt is gewerkt om de opvang van Oekraïense leerlingen in ons onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
We beseffen heel goed dat we de situatie van dichtbij moeten blijven opvolgen. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt om ook in een tweede fase op een snelle en efficiënte manier verder samen te werken om het leerrecht van elk kind te kunnen garanderen.

Leerrecht garanderen
De oorlog in Oekraïne laat ons niet los. Samen met de Europese onderwijsvakbonden en Education International, veroordeelt het COV scherp de Russische invasie en roept dringend op tot vrede. In Vlaanderen hebben alle onderwijspartners zich samen met de minister geëngageerd om al het mogelijke te doen om het leerrecht van de Oekraïense kinderen te garanderen.

Een waaier aan informatie: