Geen ongekwalificeerde mensen voor de klas

Alle leerlingen hebben recht op een gediplomeerde leraar. Zelfs in tijden van groeiend lerarentekort kan het geen optie zijn om ongekwalificeerde mensen voor de klas te zetten. Het is onvoorstelbaar dat zo’n voorstel ter bespreking wordt voorgelegd. In geen enkele andere sector doen we iets gelijkaardigs. Iemand zonder rijbewijs zetten we ook niet achter het stuur van een volle lijnbus, ook al hebben we misschien chauffeurs tekort. In paniek maatregelen nemen waarvan we de gevolgen nog niet kunnen voorzien is geen goed idee.

Het klopt, het lerarentekort is acuut. Toch zullen we nooit akkoord gaan met maatregelen op korte termijn die op lange termijn ons onderwijs dreigen te ontwrichten en het beroep van de leraar kapot dreigen te maken. Waar we wel mee akkoord zouden kunnen gaan is het deeltijds inschakelen van mensen met een ander diploma die het engagement aangaan om tijdens hun aanstelling in onderwijs - eventueel versneld - de lerarenopleiding te volgen en die zich ook engageren om na het behalen van dat diploma nog enkele jaren in onderwijs te blijven werken. 

Het lerarentekort is geen probleem van vandaag. Al meer dan 20 jaar leggen we het op tafel. Al die jaren werd er niet grondig naar een echt plan van aanpak gezocht. De urgentie van vandaag mag geen uitvlucht zijn om het beroep zelf te degraderen, zeker niet wanneer we tegelijkertijd willen werken aan het bewaken en verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Gisteren werden er met de minister en de sociale partners ideeën uitgewisseld. De afspraak is dat de minister daar mee aan de slag gaat. We kijken uit naar zijn huiswerk op het volgende overleg.

Personalization