Nieuwe coronamaatregelen vanaf 8 november

De maatregelen die op het corona overleg voor onderwijs werden afgesproken zijn noodzakelijk en in verhouding tot enerzijds de grote toename aan besmettingen in het lager onderwijs en anderzijds de maatregelen die gisteren door het federaal overlegcomité werden afgekondigd. Want scholen zijn niet alleen leerplekken, het zijn ook werkplekken. Deze maatregelen beschermen leerlingen én personeel.

De maatregelen zijn niet nieuw: mondmaskers dragen in de klas, contacten met derden beperken, oudercontacten zoveel mogelijk digitaal organiseren en bij schoolfeesten de regels van de ruimere samenleving respecteren. Ook personeelsvergaderingen en andere vergaderingen verlopen indien mogelijk digitaal. Scholen mogen op basis van een lokale risico analyse ook strengere maatregelen nemen.

Samen met de experten en met vele andere partners in onderwijs blijven we wel benadrukken dat de ventilatie in scholen een prioritair aandachtspunt moet zijn. Het is jammer dat er niet voor elke klas structureel een CO2 meter voorzien wordt. Een goed monitoren van de CO2 waarden en bijgevolg goed ventileren kan heel wat besmettingen voorkomen. 

Je vindt alle besliste maatregelen terug op de website van Onderwijs Vlaanderen.


Personalization