Onderwijsvakbonden: "Geen besparingen maar investeringen"

Maandag 27 september kondigde de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring aan dat het onderwijs 100 miljoen euro zou moeten besparen. Dit lokte heel wat reacties uit.

De onderwijsvakbonden ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs hebben deze voormiddag aan de minister uitleg gevraagd over de geplande besparingen in onderwijs. De onderwijsvakbonden zijn van oordeel dat onderwijs geen besparingen maar investeringen verdient in functie van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en de kwaliteit van onderwijs. De onderwijsvakbonden hebben tijdens het overleg aan de minister duidelijk deze bezorgdheden meegegeven. We rekenen erop dat de minister deze wijze raad niet in de wind slaat.

 

Personalization