Duidelijkheid over einde schooljaar

Vanaf 9 juni kan je activiteiten die horen bij het einde van het schooljaar (proclamaties, deliberaties, personeelsvergaderingen en oudercontacten) veilig laten plaatsvinden op school. Voor al die activiteiten, zowel binnen als buiten, blijven de volgende basisregels gelden:

 • Bepaal je prioriteiten en maak op basis daarvan bewuste keuzes.
 • Maak vooraf een verplichte risicoanalyse en betrek het bevoegd lokaal comité.
 • Organiseer zo laat mogelijk en in openlucht. Bij slecht weer kan je gebruik maken van een overkapping (zoals een tent), op voorwaarde dat minstens één zijde open is.
 • Blijf de gekende hygiënemaatregelen respecteren: Ventileer, houd afstand tussen bubbels, draag een mondmasker en ontsmet handen.

Per activiteit gelden ook nog aparte, specifieke maatregelen. We zetten ze hieronder op een rijtje. 

Proclamaties of eindejaarsrituelen

 • Ga eerst na of je de proclamatie of het eindejaarsritueel digitaal kan organiseren. Lukt dit niet, dan organiseer je dit liefst in openlucht. 
 • Maximum 400 genodigden buiten. Tot 25 juni maximum 50 genodigden binnen, daarna 100. 
 • Plaats je een tent of afdak, dan moet die langs minimum 1 zijde openstaan.
 • Aanwezigen zitten, zowel binnen als buiten, aan tafels of in getekende cirkels op 1,5m afstand van elkaar. Aan een tafel of in een cirkel zitten maximum 4 personen of een gezinsbubbel.
 • Leerlingen mogen wel bij elkaar zitten, als ze de klasbubbel respecteren.
 • Eten en drinken kan alleen binnen deze bubbels, en zonder bediening.
 • Een crowd management plan, circulatieplan en registratiesysteem zijn verplicht.

Personeelsvergaderingen en deliberaties

 • Personeelsvergaderingen en deliberaties blijf je online organiseren. 
 • Kan het echt niet anders, organiseer je personeelsbijeenkomsten dan in openlucht. Lukt dit echt niet, dan kan je binnen met maximaal 50 personen samenkomen, vanaf 25 juni met maximaal 100 personen. 
 • Telewerk blijft verplicht voor werknemers die thuis kunnen werken.

Contacten met ouders en derden

 • Oudercontacten, inschrijvingen en rondleidingen blijf je online organiseren.
 • Heel uitzonderlijk, bijvoorbeeld bij weinig toegang tot digitale alternatieven, kan je ouders en leerlingen fysiek ontvangen. Werk in dat geval op afspraak, ontvang maximum 3 personen en steeds wanneer er geen andere leerlingen op school zijn.

Heb je nog vragen over deze maatregelen? Check de FAQ van Onderwijs Vlaanderen of contacteer ons. We blijven voor jullie klaarstaan via cov.dienstverlening@acv-csc.be of 02 244 37 30.

 

Personalization