Basisscholen terug open na paasvakantie

Als het federaal overlegcomité het advies van het corona-overleg tussen minister Weyts, de virologen en de onderwijspartners volgt, starten de basisscholen na de paasvakantie volledig op met maximale veiligheidsmaatregelen. Ventilatie, afstand houden, mondmaskers vanaf vijfde leerjaar, klasgroepen van elkaar scheiden en digitaal vergaderen zijn de codewoorden. Enkel essentiële derden kunnen op school komen in het belang van de leerlingen. Voor personeelsleden die in verschillende scholen tewerk gesteld zijn, wordt gevraagd om zich tot 2 scholen beperken zodat er zo weinig mogelijk kruiscontacten zijn.

Het is super belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk terug gewoon naar school kunnen. Zowel voor hun mentale welzijn als voor het bewaken van hun leerachterstand. Schoolteams zetten zich voor beide opdrachten meer dan 100% in. Anderzijds blijft het COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs benadrukken dat het ook cruciaal is om het fysieke én mentale welzijn van het personeel te bewaken. Het is goed dat onderwijspersoneel terecht zal kunnen in de 45 testcentra voor een sneltest en dat er vanaf mei in de scholen zelftesten verspreid worden zodat het personeel zich twee keer per week kan testen. Op die manier wordt er preventief gewerkt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Het COV wijst er ook op dat telewerk of digitaal werken nog steeds verplicht is waar mogelijk. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de administratieve functies in de scholen en voor alle personeelsvergaderingen of andere vormen van overleg.

Marianne Coopman: Tegelijkertijd benadrukken we samen met de virologen dat als scholen terug open gaan, er zo goed als geen ruimte kan zijn voor andere versoepelingen in de samenleving, zolang de cijfers niet duidelijk in de goede richting gaan. Anders wordt het dweilen met de kraan open en zijn onze personeelsleden de dupe. De overheid moet verantwoorde keuzes nemen en de gevolgen van die keuzes nauwkeurig monitoren.

Daarbij aansluitend blijft het COV aandringen op een prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, dat opnieuw onmisbaar blijkt te zijn in onze samenleving.  

Nog meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Personalization