Onderwijsvakbonden vragen concrete actie om lerarentekort tegen te gaan

Vanmorgen waren de onderwijsvakbonden te gast bij de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement om daar hun visie op het lerarentekort uiteen te zetten. De bonden legden aan de hand van een overzichtelijke presentatie uit waar zich voor hen, in de verschillende fases van de lerarenloopbaan, de problemen situeren en vooral, hoe er aan oplossingen kan gewerkt worden.  

De problemen zijn immers gekend en door diverse studies in kaart gebracht. Denk maar aan het tijdsbestedingsonderzoek, het planlastonderwijs, het jaarlijks ziekterapport, … Nu komt het erop aan om samen een alomvattend plan op te stellen want het probleem moet op diverse werven tegelijkertijd worden aangepakt. Cruciaal is dat dit plan net als het toekomstplan voor basisonderwijsover de regeerperiodes heen kan reiken en dat het gepaard gaat met een stappenplan dat zowel quick wins als lange termijn oplossingen bevat. 

Alleen zo zullen we eindelijk het probleem van het lerarentekort en dus ook van de kwaliteit van ons onderwijs echt aan kunnen pakken. Onderwijs moet een echte aantrekkingspool worden voor elke jongere die een beroepskeuze moet maken. De tijd van analyses en rapporten is voorbij. Er moet nu gehandeld worden.  

Personalization