Gepensioneerden niet ingelicht over mogelijke daling nettopensioenbedrag

Na veel klachten van gepensioneerden die vorig jaar bij hun eindafrekening van de personenbelasting moesten bijbetalen, heeft de Federale Pensioendienst ingegrepen. Daarom zal er vanaf dit jaar een hogere maandelijkse bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Zo zal je bij de eindafrekening van de belastingen volgend jaar minder moeten bijbetalen of zelfs recht hebben op een terugstorting.

De keerzijde hiervan is dat jouw nettopensioenbedrag per maand mogelijk licht kan dalen, ondanks de jaarlijkse indexering van de belastingsschalen.  Voor veel gepensioneerden komt dit als een verrassing. Ook al betreft het een betere inning van de belastingen aan de bron door de overheid, toch betreurt het COV ten stelligste de gebrekkige en laattijdige communicatie hierover. 

Personalization