Opvangprobleem onderwijspersoneel eindelijk aangepakt

Scholen, klassen, kinderdagverblijven of centra voor opvang voor personen met een handicap kunnen sluiten omwille van corona. Voor werknemers uit de privésector met een minderjarig kind is het mogelijk om in dat geval een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om hun kind op te vangen.

Die mogelijkheid hebben de onderwijspersoneelsleden niet. Zij kunnen wel een beroep doen op 4 dagen verlof wegens overmacht per kalenderjaar. Een quarantaine duurt echter 7 dagen, dus 4 dagen is niet genoeg. Daarom stelde het COV een uitbreiding verlof wegens overmacht voor, met een positief resultaat. 

Vanaf nu kunnen onderwijspersoneelsleden, wiens 4 dagen omstandigheidsverlof uitgeput zijn en voor wie telewerken of een ander verlofstel geen opties zijn, bijkomend verlof wegens overmacht nemen. Je ontvangt dan 70% van je brutosalaris. Let wel op! Dat brutojaarsalaris wordt beperkt tot 21.000 euro aan 100 %.

De details kan je nalezen in de omzendbrief van Onderwijs Vlaanderen op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15796#3 

Personalization