Nieuwe aanpassingen aan de draaiboeken

Het coronavirus heeft ons land opnieuw in zijn greep. In lijn met de cijfers in de brede samenleving stijgen ook de besmettings- en quarantainecijfers in het onderwijs. Scholen zijn nu eenmaal geen eilanden. Hoewel het merendeel van de besmettingen te herleiden valt tot situaties buiten de schoolmuren, moeten we ons aanpassen.

Jullie maken zich zorgen, jullie hebben vragen. Gisteren vond er opnieuw corona-overleg plaats over het onderwijs. We namen, als COV, jullie zorgen en vragen mee naar het overleg, waardoor de volgende aanpassingen aan de draaiboeken werden ingevoerd:

  • Personeel dat in meerdere scholen werkt (kinderverzorgers, leermeesters,…), beperkt zich na de verlengde herfstvakantie tot maximum 2 scholen. Dit was in principe al het geval, maar we merkten dat dit principe op bepaalde scholen niet nageleefd wordt. Na de herfstvakantie is dit verplicht. Over de praktische uitvoering en de vraag naar hoe we de impact op onze scholen tot een minimum kunnen beperken, zitten we deze herfstvakantie nog samen.
  • Essentiële bijeenkomsten zoals personeelsvergaderingen, pedagogische studiedagen, deliberaties,… worden digitaal georganiseerd.
  • Essentiële derden staan in de huidige draaiboeken breed gedefinieerd, waardoor er nog te veel externen op school komen. Deze herfstvakantie zitten we samen om duidelijk te stellen wie precies essentieel is en wie niet.
  • We vragen aan ouders om hun kind op 9 en 10 november enkel naar de opvang te sturen als het echt niet anders kan. In dat geval zijn het de lokale besturen die instaan voor de opvang. Organiseert de school toch opvang, kunnen leerkrachten enkel op vrijwillige basis opvang voorzien.
  • Joodse scholen, die van 2 tot 11 november geen vakantie hebben, schakelen die periode over naar afstandsonderwijs.
  • Onderwijspersoneel wiens kind in quarantaine moet, kan op dit moment niet terugvallen op technische werkloosheid. We hebben aan de minister al meermaals gevraagd om hiervoor een oplossing te voorzien door bijvoorbeeld de periode verlof wegens overmacht uit te breiden. We kregen hier tot nu toe nog geen antwoord op. We blijven hiervoor ijveren, zodat ook jullie met een gerust hart kunnen thuisblijven bij je kind. Ook hierover zitten we tijdens de herfstvakantie nog samen.

Zorg tijdens de herfstvakantie goed voor jezelf en voor elkaar. Blijf de regels volgen die voor de brede samenleving gelden. We houden jullie, zoals altijd, op de hoogte.

Personalization