Het COV wil meer kinderverzorgers

Een half jaar leerachterstand, dat is de trieste bilan van de lockdown bij onze 12-jarigen. Als dat niet kan rechtgetrokken worden, zal de economische impact groot zijn. Wat absoluut niet mag onderschat worden, is dat ook in het kleuteronderwijs leerachterstand wordt vastgesteld. De gevolgen zullen maar op langere termijn zichtbaar zijn. Het COV wil meer kinderverzorgers zodat de opgelopen achterstand niet groter wordt.

Kleuters groeien ontzettend snel op fysiek, sociaal, emotioneel en cognitief vlak. De kwaliteit van die groei is bepalend voor de rest van hun ontwikkeling. Kleuters die goed en betekenisvol geprikkeld worden, zullen bijvoorbeeld sneller een rijke woordenschat hebben én ook houden. Taalbeheersing is cruciaal voor de hele verdere schoolloopbaan.

Afgelopen schooljaar misten veel 2,5-jarigen door de lockdown de start van hun schoolloopbaan. Ze kwamen onlangs pas, een half jaar later, voor het eerst jouw klas binnen. Jullie vertelden ons bezorgd over de achterstand op het vlak van taalontwikkeling. De zindelijkheidsproblemen zijn ook groter dan normaal en hun zelfstandigheid is minder ver ontwikkeld dan je normaal van 3-jarigen kan verwachten.

Alle hens aan dek dus, dat weten jullie als geen ander. Uiteraard zullen jullie met de leerlingen een weg gaan, en dan speelt de kinderverzorger in jouw school een cruciale rol. Kinderverzorgers in de kleuterklas versterken het klasmanagement. Dankzij hen is er meer tijd voor taal en meer tijd om een goede combinatie te vinden tussen zorgen, leren en spelen. Toch is de kans groot dat jouw school binnenkort minder uren kinderverzorging zal hebben. Want bij code oranje of rood moet een kinderverzorger zich beperken tot één school. Een heel aantal scholen zal het dan ‘maar’ zonder hen moeten doen. Dat vindt het COV onaanvaardbaar. We vragen/vroegen én verwachten een oplossing van de minister en reikten een werkwijze aan!

Wie niet kortzichtig, maar met een langetermijnvisie naar onderwijs kijkt, weet dat het ook in coronatijd cruciaal is om ervoor te zorgen dat alle kleuterscholen de kans krijgen om de ontwikkeling van kleuters zo goed mogelijk te realiseren. Dat wil zeggen met voldoende kinderverzorgers zodat elke kleuter de aandacht krijgt die hij nodig heeft om te groeien. Het COV wil, zoals het regeerakkoord belooft, meer uren kinderverzorging op jouw school en wil dat elke kinderverzorger die niet meer op jouw school kan komen, vervangen wordt.

Marianne Coopman
Algemeen secretaris

Personalization